‘Wie het beter kan, mag het zelf doen’ (1)

“Ik ben hiermee akkoord, maar niet in dit geval”, zegt gemeenteraadslid en gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Waarover gaat het?
De Vlaamse regering heeft nog maar eens een ‘groenboek voor een beter bestuur’ gemaakt dat moet uitmonden in een witboek.
In dat groenboek staat ‘het recht om uit te dagen’.
Dit houdt in dat burgers, buurtcomités, etc. voorstellen mogen doen om zelf bepaalde taken, die in principe tot de gemeenten behoren, uit te voeren.
Het systeem bestaat al op beperkte schaal in Nederland en Groot-Brittannië, waar zelfs commerciële bedrijven mogen ‘uitdagen’.”

‘Het begint met een inwoner of buurtcomité dat zijn gemeentebestuur uitdaagt om bijvoorbeeld het beheer van het buurthuis, het zwembad of de naschoolse opvang over te nemen. De tweede stap is dat de uitdager het gemeentebestuur overtuigt aan de hand van een stevig dossier. Eens dat gelukt is, komt er een overeenkomst, eventueel met een proefperiode, ook over de centen. In het geval van het zwembad komt de gemeente met de uitdager – de plaatselijke zwemclub – overeen dat de opbrengst van de toegangstickets voor hen is. In ruil moeten er wel extra inspanningen komen om buurtbewoners aan te trekken.’ (1)

Voor mij is dit geen goed voorstel”, zegt Ludwig Vandenhove.
Het is het zoveelste voorbeeld waarbij de overheid de eigen verantwoordelijkheid ontloopt en zelfs sluiks toelaat dat er geprivatiseerd wordt. Bovendien betekent dit gewoonweg BESPAREN: hoe inventief is de Vlaamse regering om dat woord te vermijden, maar het in de praktijk toch te doen?

En met burgerbewegingen of participatie heeft dit ook al niets te maken. Daarover spreken in dit verband is bewust verwarring scheppen.

De overheid heeft bepaalde taken en moet die goed uitvoeren. Zo simpel is dat!

Hoeveel groen- en witboeken gaat Vlaanderen nog publiceren? En vooral wie is daarmee bezig?
Ingewijden, een aantal kabinetsleden, een aantal (top) ambtenaren, voor de rest niemand.
Zeker al niet geïnteresseerde lokale mandatarissen die nog iets willen maken van gemeentelijke democratie dichtbij de burger. Maar blijkbaar spelen die niet (meer) mee in alle mogelijke voorstellen die we tegenwoordig horen over hoe de burger opnieuw dichter bij de politiek moet gebracht worden.

Mijn standpunt: de burger staat dichter bij de politiek dan ooit te voor. Maar dat is het punt niet: als politici tegenwoordig de (individuele) burger geen gelijk geven, luisteren ze volgens diezelfde burger niet!

 

(1)Wie het beter kan, mag het zelf doen. De Standaard, 05-01-2017, p. 9.

 

Zie ook BESPARINGEN van 22-07-2016 en Ludwig Vandenhove in het Vlaams parlement? van 17-06-2016 op deze website.