“De Watersnip moet blijven”

Dat zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove in Het Belang van Limburg van dinsdag 5 september 2017 (p. 21).

‘De Watersnip’ is het natuureducatief bezoekerscentrum in Koersel (Beringen).

Als provincie Limburg streven wij naar een evenwichtige aanwezigheid van bezoekerscentra in heel de provincie Limburg.
Ofwel doen we dat in eigen beheer, ofwel laten we dat over aan natuurverenigingen”, zegt Ludwig Vandenhove.

Gezien de strategische ligging van ‘De Watersnip’ in de brede omgeving van de Zwarte Beek is dit een belangrijke locatie.
In 2014 hebben wij als provincie Limburg een akkoord gemaakt met de Vlaamse Gemeenschap via het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en de stad Beringen omtrent de toekomst van ‘De Watersnip’. ANB trekt zich hier nu echter uit terug: nogmaals woordbreuk, neen zelfs een handtekening die niet nagekomen wordt.
Wie kan die Vlaamse overheid nog vertrouwen?

Er is geen andere optie dan dat de stad Beringen, de lokale vrijwilligers van de afdeling van de vzw Natuurpunt en de provincie Limburg de handen in elkaar slaan om ‘De Watersnip’ een nieuwe toekomst te geven.
Volgend jaar hopen we klaar te zijn met de eerste plannen.”

Hieronder vindt u het artikel dat vandaag in Het Belang van Limburg verschenen is. 


Zie onder andere Toekomst Watersnip in Beringen onzeker. www.internetgazet.be, 05-09-2017.

Zie ook Natuur- en milieu-educatief centrum ‘De Watersnip’ van Vlaamse overheid naar provincie Limburg van 13-05-2014 op deze website.

 

Foto: www.zwartebeek.be