2de publicatie 'Klimaatplannen: van denken naar doen'

"De provincie Limburg zet in op kennisuitwisseling", zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.
"Het warm water moet niet altijd opnieuw uitgevonden worden.

Daarom hebben wij het 2de deel van 'Klimaatplannen: van denken naar doen. Een inspirerende staalkaart van duurzaam beleid in Limburg' gepubliceerd."

Hieronder vindt u de perstekst, de projecten die in de publicatie zijn opgenomen en het voorwoord van Ludwig Vandenhove. 

Voor een volledig en actueel overzicht van de gemeentelijke klimaatprojecten kan je terecht op www.limburg.be/lokaleklimaatprojecten.

Wie een brochure wenst te ontvangen, kan een mail sturen naar mina@limburg.be of naar ludwig.vandenhove@limburg.be.

Zie ook Limburg bundelt groene krachten van 06-06-2018, INSPIRATIEGIDS voor een duurzaam lokaal beleidsplan van 24-04-2018 en Publicatie 'Voluit voor een duurzaam Limburg, inspiratie voor een klimaatneutrale provincie' van 24-09-2014 op deze website.

Tags: