Akkoord met Meyrame

sp.a-kamerfractieleidster Meyrame Kitir pleit voor een clausule bij alle lokale overheidsopdrachten (gemeentebesturen) waarbij sociale dumping hard wordt aangepakt. (1)

“Ik sluit mij daar graag bij aan”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove. “Ook voor de provinciebesturen zou een dergelijke bepaling verplichtend gemaakt moeten worden. Zo zouden bedrijven door de gemeenten en provincies kunnen worden beboet als de loon- en arbeidsvoorwaarden niet worden nageleefd.”

“Lokale overheden kunnen perfect een clausule inschrijven in het opdrachtenboek. Zo zouden ondernemingen gedwongen worden om de wettelijk verplichte loon- en arbeidsvoorwaarden na te leven”, aldus Meyrame Kitir.
“Als ze die verbintenis niet toevoegen aan de offerte, mogen ze niet deelnemen.
Als tijdens de uitvoeringsfase alsnog wordt vastgesteld dat de regels geschonden worden, staat dat gelijk aan een ingebrekestelling en wordt de opdracht verbroken.
De overheid kan dan een boete opleggen.
De stad Oostende past dit systeem nu al toe.”

“Als sp.a gaan wij dit alleszins meenemen bij eventuele coalitieonderhandelingen op gemeentelijk en/of provinciaal niveau.
Uitbuiting moet op alle niveaus aangepakt worden, te beginnen bij de (laagste) niveaus, die het dichtst bij de bevolking staan”, besluit Ludwig Vandenhove.      

                                                                                                                                                                                                                                                                   

(1) Lokale besturen moeten sociale dumping aanpakken, Het Belang van Limburg, 30-08-2018, p. 9.

Zie ook Internetverkoop: een zegen of een gevaar? van 15-01-2017 en Bedrijfsbezoek bij transportbedrijf Alders in Overpelt van 12-12-2016 op deze website.