Basisschool ’t Vlindertje Velm: school in ’t GROEN

Op vrijdag 27 april 2018 vond in Velm (Sint-Truiden) in de Halingenstraat 49 de feestelijke opening plaats van de school in ‘t GROEN.

Het is fijn om tussen kinderen in de natuur of in het groen te zijn, maar natuurlijk doet dat nog meer plezier als dat in mijn eigen Sint-Truiden is, zoals nu in basisschool ‘t Vlindertje”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur en voorzitter van de vzw Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLH) Ludwig Vandenhove.

“Ik heb als ex-burgemeester nog heel wat goede herinneringen aan deze school.
Ze ligt midden in ’t GROEN met een prachtig uitzicht tot ver in Vlaams Brabant. Bovendien ligt woonzorgcentrum Triamant vlak in de buurt, zodat er een aantal gezamenlijke activiteiten mogelijk zijn. Zo heeft de school al provinciale subsidies gekregen in het kader van het project ‘Jong redt Oud’.  

De voorbije maanden werd de speelplaats vergroend met een moestuin en een hoogstamboomgaard.
De volgende maanden start de tweede fase van de speelplaatsvergroening met onder andere de aanleg van een amfitheater, een buitenklas, 10 picknickbanken, een speel- en ontdekbos en een weerstation.

Basisschool ‘t Vlindertje is één van de drie scholen in Limburg waar, samen met telkens een Regionaal Landschap, in dit geval de vzw RLH, een experiment opgezet wordt door de provincie Limburg rond de vergroening van speelplaatsen.
Met het recent goedgekeurde provinciaal subsidiereglement hopen wij zoveel mogelijk Limburgse scholen te overhalen om hierop in te spelen.
Wat is er gezonder en educatiever dan een groene schoolomgeving?

We moeten natuurlijk opletten dat we via onze provinciale subsidiepolitiek niet in de plaats treden van de Vlaamse overheid, die moet instaan voor schoolinfrastructuur.
De lijn zal in een aantal dossiers dun zijn en we zullen daar als provinciaal niveau soepel in zijn, maar Vlaanderen moet zijn verantwoordelijkheid opnemen.  

Alle Limburgse kinderen zijn mij even dierbaar, maar natuurlijk ben ik blij als ik zie dat Sint-Truidense scholen ook gebruik maken van subsidies van de provincie Limburg en/of van de vzw RLH.”

Na het officieel gedeelte werden de 12 aangeplante fruitbomen feestelijk ingewijd met het doorknippen van de linten rond de bomen.
Alle kinderen kregen en stukje van hun adoptieboom mee om aan de boekentas te hangen.

Hieronder vindt u het persbericht.


Zie onder andere Leerlingen van 't Vlindertje in Velm werken aan school in het groen. Het Belang van Limburg, 02-05-2018, p. 6.

Zie ook Freinet on the MOVE (Genk) stelt ‘Groene speelplaats’ voor op Buitenlesdag van 27-04-2018 en Vergroening schooldomeinen en speelplaatsen van 15-03-2018 op deze website.

Foto’s: RLH