Bezoek minister Jan Jambon: een maat voor niets?

Op maandag 4 mei 2015 bracht minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon een werkbezoek aan Limburg.
’s Namiddags bezocht hij het Provincie Limburg Opleiding en training (PLOT) in Zwartberg (Genk).

Na een rondleiding op de terreinen van de brandweerschool (Horizonlaan 42 in Genk), was er een gesprek in de politieschool (Marcel Habetslaan 7 in Genk), waar van gedachten gewisseld werd over de plannen voor een veiligheidscampus en de toekomt van het politieonderwijs.

“Een goed gesprek, daar niet van, maar zonder beloften”, zegt gedeputeerde van Veiligheid Ludwig Vandenhove. “Maar allemaal zo vrijblijvend.”

“Ik heb de minister nog eens duidelijk gemaakt dat de federale regering snel beslissingen zal moeten nemen als de provincies vanaf 1 januari 2017 geen geld meer ter beschikking krijgen van de Vlaamse overheid om politieonderwijs te mogen inrichten. Wie gaat het dan wel doen?
De timing van de Belgische en Vlaamse politiek kennende - en daar is niets mis mee, dat is democratie - zal de federale regering dit najaar duidelijkheid moeten creëren, willen de politie- en brandweeropleidingen geen onderbrekingen kennen.
Is een piste dat het veiligheidsonderwijs naar het reguliere onderwijs gaat, zoals Europees voorgesteld wordt?
Ja, ik ben daar al lang voorstander van, maar dat staat niet in het Vlaams regeerakkoord.
De provincies kunnen dan, in afwachting van een definitieve regeling op termijn, in een overgangsfase inrichtende macht blijven.
Is het een piste dat de private sector ingeschakeld wordt?
Neen, politie- en brandweeropleidingen moeten voor mij bij uitstek gebeuren door de overheid.
Dit sluit niet uit dat er samenwerking met de privé-sector opgezet wordt voor bepaalde specifieke of technische oplossingen.
Dat is precies de idee van de veiligheidscampus. Maar de overheid zal altijd de basis moeten blijven financieren?”, aldus Ludwig Vandenhove.

En over de Strategische Actie voor Limburg in het Kwadraat (SALK)-fiche rond de veiligheidscampus, één van de beperkte federale dossiers binnen SALK - de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS), de gevangenis in Leopoldsburg en deze veiligheidscampus - is al weer geen woord gerept.

Toeval of niet?
Op een brief, die Ludwig Vandenhove op dinsdag 21 oktober 2015 geschreven had naar Jan Jambon, is antwoord gekomen op maandag 4 mei 2015, op de dag van het bezoek.
Hieronder vindt u het antwoord.

Nog deze persoonlijke bedenking”, besluit Ludwig Vandenhove.
“Hoewel ik niet zo lang op ministeriële kabinetten gezeten heb, heb ik heel wat werkbezoeken van ministers mee voorbereid. En zij kwamen alleen maar als ze iets konden toezeggen, hoe beperkt het soms ook was. Maar dat is eveneens veranderd.
Ministers komen gewoon luisteren en doen geen enkele politieke toezegging. En ze komen daar ook nog mee weg.
Ja, geef mij maar de oude politiek.”

 

Zie ook Snel duidelijkheid! van 23-10-2014 en Postgraduaat Maatschappelijke Veiligheid - Leidinggeven, managen en coachen in de veiligheidssector van 11-05-2011 op deze website.