Brand kasteel Rochendaal: inderdaad ERG!

"Het al totaal vervallen kasteel van Rochendaal in Bevingen (Sint-Truiden), waar vorige week een brandstichting gebeurd is, is voor mij een uiting van het failliet van het beheer van gebouwen van de (deze!) overheid", zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

"Ik ben een grote voorstander van de overheid.
Voor mij kan die even goed, flexibel en soepel werken als de privé-sector voor zover dat daar al altijd het geval is. Maar dan moet de overheid die mogelijkheden krijgen en moeten de mensen, die de belangen ervan verdedigen, ook zo (mogen) handelen.
Vaak gebeurt dat niet en spelen die net in de kaart - bewust of onbewust - van de private sector.
De private sector, die altijd vindt dat er teveel belastingen betaald moeten worden, maar tegelijkertijd met de handen openstaat als er subsidies uitgedeeld worden, vaart daar dikwijls goed mee.

Alle betrokken openbare instanties, DE overheid, zouden dan met één stem moeten spreken.
De overheid zijn voor mij de federale overheid, de gewestelijke overheden, provincies, gemeenten, autonome gemeentebedrijven, zuivere intercommunales, Vlaamse agentschappen, etc.  Kortom alle instanties, die met overheidsgeld werken. Vaak echter stellen hun vertegenwoordigers zichzelf eerder op als 'managers' (dat denken zij toch!) en vertegenwoordigen ze helemaal niet de echte overheidsbelangen.

Toen de militaire basis in Brustem, dus ook Bevingen, dichtging in 1996 zijn wij als stad Sint-Truiden met de lokale militaire overheid onmiddellijk gaan samenzitten om het kasteel van Rochendaal via een Vereniging Zonder Winstoogmerk (vzw) van Defensie en stad over te nemen en uit te baten totdat er een koper was.

Alles kaderde in de goede samenwerking, die later is uitgemond in het project Burgerlijke Militaire Samenwerking (BMS). 

Maar dat kon niet voor de Federale Overheidsdienst (FOD) Defensie en het Aankoopcomite van het Ministerie van Financiën.
Het kasteel Rochendaal zou te koop gezet worden, zodat het in de begroting van Defensie als mogelijke inkomsten van de verkoop kon ingeschreven worden om zo de begroting op te smukken.

De rest is geschiedenis!
Spijtig."

 

Zie ook Leger = tewerkstelling van 23-11-2012 en Internationale militaire Taptoe groot succes ondanks regen bij het einde van 05-06-2012 op deze website.

Foto: hbvl.be