Vlaanderen

De inconsequentie van de N-VA!

N-VA fractie gemeenteraad Sint-Truiden

“We merken het in meer en meer dossiers dat de N-VA ‘de laagste politiek’ voert.
DE VERANDERING is ver weg”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Vergunning windmolens: bevoegdheid NIET aan de gemeenten geven!

De Vlaamse regering heeft plannen om het al dan niet toekennen van een vergunning voor het bouwen van windmolens over te hevelen van de Vlaamse overheid en/of de provincies naar de gemeentebesturen.

Hoewel ik een voorstander ben van lokale autonomie, ben ik niet voor dit voorstel”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove

Doorgedreven beleid qua pesticiden nodig in Vlaanderen

dode mezen in een nest

“Ik heb die stelling vaak verdedigd in ‘mijn vorig leven’ als Limburgs gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur. Ik blijf er nu ook op hameren als Vlaams volksvertegenwoordiger”, zegt Ludwig Vandenhove.

Naar aanleiding van een recent onderzoek van de vzw Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (VELT) en de vzw Vogelbescherming Vlaanderen over pesticiden bij dode mezen heb ik minister Zuhal Demir hierover ondervraagd.

Autoloze zondagen: NEEN!

autoloze zondag in de jaren '70

“De klimaatcrisis en de luchtvervuiling woeden erger dan ooit”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
“Waarom zou er dan geen stimulans komen vanuit Vlaanderen om een verplichte autoloze zondag te organiseren?

Ludwig Vandenhove stelde hierover een vraag aan bevoegd minister Lydia Peeters in de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken.

Interbestuurlijke samenwerking

Ludwig stelt een vraag over interbestuurlijke samenwerking aan Bart Somers

Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove heeft op dinsdag 22 oktober 2019 Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering Bart Somers ondervraagd in de betrokken commissie over ‘interbestuurlijke samenwerking’.

Het was een omstandig antwoord, waarop er een goed debat op gang kwam”, zegt Ludwig Vandenhove. “Maar echt gerustgesteld ben ik niet.

Toegankelijkheid moet inclusief en integraal zijn

Rolstoelpodium op festival.JPG

Dat zei Ludwig Vandenhove op dinsdag 22 oktober 2019 in de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering van het Vlaams parlement.
Hij ondervroeg viceminister-president en Vlaams minister van o.a. Inburgering en Gelijke Kansen, Bart Somers, over het luik toegankelijkheid in het Vlaams regeerakkoord.

Privatisering van politiewerk gaat door!

2 security agenten

“De privatisering van het politiewerk op het terrein gaat gewoon door”, zegt gemeente- en politieraadslid Ludwig Vandenhove.

Onaanvaardbaar voor mij.

Lokale politiezones schakelen steeds meer private veiligheidsfirma’s in, zelfs voor het onthaal, bedienen van de telefoon of om camerabeelden te bekijken.

‘De echte boer’

‘De echte boer’, het opiniestuk van de Vlaamse sp.a parlementsleden Els Robeyns en Ludwig Vandenhove, is nu ook verschenen in www.haspengouwleeft.be en de sp.a nieuwsbrief (www.s-p-a.be).

En het veiligheidsonderwijs in het Vlaams regeerakkoord?

PLOT Genk

“Wat kunnen sommige politici toch snel van gedacht veranderen?
Het gaat over voormalig federaal minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, nu minister-president van de Vlaamse regering”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Vlaamse subsidies voor de dierenasielen?

Ludwig Vandenhove tijdens commissie voor Dierenwelzijn.png

Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove ondervroeg op woensdag 16 oktober 2019 in de bevoegde commissie minister van Dierenwelzijn Ben Weyts over de plannen van de Vlaamse regering om in de toekomst dierenasielen te subsidiëren.

“Een goede zaak dat de Vlaamse regering de intentie heeft eindelijk over te gaan tot de ondersteuning van dierenasielen”, zegt Ludwig Vandenhove. “Maar echt concreet is de minister niet.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen