Vlaanderen

Moeten we het gras laten groeien?

Wilde tuin

In Gent pleit de milieuorganisatie "het Gents Milieufront (GMF)" om op zoveel mogelijk publieke plaatsen het gras te laten "verwilderen". (1)

Call Vlaams minister van Energie Lydia Peeters groene warmte: kan termijn niet verlengd worden?

Gevelde en gestapelde bomen

In het Belgisch Staatsblad (BS) van donderdag 1 augustus 2019 is een call verschenen vanuit Vlaams minister van Energie Lydia Peeters voor subsidies aan projecten voor groene warmte.

"Een goede zaak", zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove (sp.a), "maar de tijd om projecten in te dienen, is veel te kort."

CO2-taks op vliegen? Ja (1)

Vliegtuigen

"Als het van mij afhangt, moet de volgende regering daar werk van maken", zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

"Wachten kan echt niet meer."

Ludwig Vandenhove in KNACK

Logo De Doordenkers van knack.be

KNACK geeft dit jaar opnieuw de mogelijkheid aan de vzw B Plus om tijdens de zomerperiode wekelijks een bijdrage te leveren voor de rubriek "DOORDENKERS 2019".

Deze week is Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove aan bod met de bijdrage "Solidariteit mag geen grenzen kennen".

De andere bijdragen van de vzw B Plus handelden tot nu toe over:

Solidariteit mag geen grenzen kennen

Asielzoekers worden begeleid door het leger

In België gaat de discussie over solidariteit hoofdzakelijk over solidariteit tussen gemeenschappen en gewesten, niet over solidariteit tussen provincies of arrondissementen en steden of gemeenten.
Nochtans is er onlangs een studie geweest van een businessschool in Parijs, die precies dat onderscheid wel maakt.

Sp.a in de regering of niet?

Verkiezingsfoto

“Er is de laatste dagen veel - veel teveel - te doen over de vraag of de sp.a in de Vlaamse en/of de federale regering zal treden”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Maar het probleem stelt zich op dit moment niet, pas op het ogenblik dat de regeringsonderhandelingen echt van start gaan."

Het zijn de vakbonden niet, wel de zwaar betaalde managers

Ingang Zuidstation aan Hortaplein

"Ik heb het over de problemen tussen Infrabel en de Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen (NMBS) over de geplande werken op de strategische Noord-Zuid as in Brussel" (1), zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Subsidies voor dierenasielen? Ja!

Philip Zurinckx in de vernieuwde hondenhokken

“Ik vind dat in het Vlaamse regeerakkoord (eindelijk) voorzien moet worden dat dierenasielen Vlaamse subsidies kunnen krijgen”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

De mensen een klimaatgeweten schoppen!

compilatie droogte, storm en wateroverlast

“Zouden er nu nog altijd mensen zijn, die niet geloven in de klimaatopwarming? (1)
Dan mogen we ze voluit en duidelijk idioten noemen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ja, deze tekst gaat over idioten en een klimaatgeweten.

Fusies gemeenten en afschaffen provincies: NEEN!

In de tekst, die formateur Bart De Wever heeft uitgewerkt voor een Vlaams regeerakkoord, staat de verplichte fusies van gemeenten en de afschaffing van de provincies. (1)

"In beide gevallen ben ik niet akkoord", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen