Vlaanderen

Evaluatie SERV begrotingsbeleid Vlaamse Gemeenschap

Tijdens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van dinsdag 3 maart 2020 in het Vlaams parlement ging  het over het Vlaams begrotingsbeleid.

Enerzijds was er de gedachtewisseling over het monitoringrapport van de Vlaamse regering over de uitvoering van de begroting 2019. Anderzijds was er de evaluatie door de Sociaal -Economische Raad van Vlaanderen (SERV) van het begrotingsbeleid 2020 van de Vlaamse Gemeenschap.

Na Corona?

Het afgelopen weekend waren we vijf weken na de afkondiging van de lockdown als gevolg van Covid-19.

“Ik begrijp dat het teveel wordt voor de bevolking en zeker voor bepaalde specifieke bevolkingsgroepen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Niet in het minst voor hen, die het op het ene of het andere vlak moeilijk hebben.
Laten we ze maar de sociaal zwakkeren noemen om niemand te vergeten.

Corona-maatregelen Vlaamse regering: budgettaire gevolgen

Onmiddellijk na de aankondiging van de eerste maatregelen als gevolg van Covid-19 heb ik als effectief lid van de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie (1) van het Vlaams parlement een schriftelijke vraag gesteld aan minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Mathias Diependaele over de budgettaire consequenties voor 2020 en voor de volledige legislatuur.

Gezondheidstoets voor ruimtelijke plannen

Het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo) Leiland heeft een gezondheidstoets ontwikkeld in samenwerking met de intercommunale Leiedal.
De zes indicatoren worden meegenomen bij plannen voor de publieke ruimte en bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s). (1)

Een RUP wordt op die manier kritisch beoordeeld op gezondheidscriteria.
Het Logo geeft niet-bindende suggesties.

Nieuwsbrief nr. 29

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.
 

GAIA wil verbod op ‘WET MARKETS’

Global Action in the Interest of Animals (GAIA) wil een wereldwijd verbod op zogeheten ‘WET MARKETS’ en wilde dierenmarkten.
GAIA start daarvoor een petitie op.

Mijn steun hebben ze”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Voldoende fruitplukkers blijft een probleem

“Voldoende fruitplukkers in Haspengouw is al jaren een probleem”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“In de huidige Corona-tijden is het vraagstuk weliswaar nog groter, maar dat mag ons niet blind maken voor het structurele probleem.

Omdat heel wat potentiële seizoensarbeiders uit het voormalig Oostblok nu niet afzakken naar België en Vlaanderen omwille van Covid-19 zit de landbouw- en fruitsector met een extra probleem.
Het is in normale seizoenen al erg, maar nu is het nog erger.

LOKAAL en KORTE KETEN

LOKAAL en KORTE KETEN kopen: ik blijf erop aandringen, binnen en buiten Coronatijden.

Het is hoopvol dat dit gegeven nu meer in de belangstelling staat”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove. “Omdat we er een stuk toe verplicht zijn, gezien de geringe verplaatsingsmogelijkheden. 
Waarom hebben we Covid-19 nodig (gehad) om tot dat besef te komen?
Waarom schatten we het belang daarvan niet in bij normale omstandigheden?

Laptops voor alle kinderen

De Vlaamse regering heeft een initiatief genomen om maximaal gebruikte personal computers en laptops in te zamelen en ze te laten updaten. Zo kunnen ze gebruikt worden door de leerlingen, die er thuis niet zelf over beschikken.
De Vlaamse regering heeft daar 1 miljoen euro voor uitgetrokken.

Apps om Covid-19 te bestrijden?

Natuurlijk moeten we nu apps inschakelen om Covid-19 te helpen bestrijden.
De gezondheid gaat voor alles. Maar tegelijkertijd moeten we bekijken hoe we dat kunnen rijmen met de maximale bescherming van onze privacy.

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ik kan mij volledig terugvinden in het OPINIE -stuk dat collega federaal volksvertegenwoordiger Kris Verduyckt (sp.a) hierover geschreven heeft. (1)”, zegt Ludwig Vandenhove. “En ik wil hem graag helpen om dat hard te maken.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen