Controle roken in de auto met kinderen: geen zaak voor de lokale politie

Kinderen in de auto met roker

Het blijkt dat er in Limburg nog geen enkele overtreding is vastgesteld een half jaar na het invoeren van het Vlaams decreet op het verbod om in de auto te roken als er kinderen onder de 16 jaar inzitten. (1)

"Logisch", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
"De politiediensten hebben andere zaken te doen.
Niet dat ik tegen de maatregel op zich ben als niet-roker (nooit gerookt!). Maar Vlaanderen moet ophouden met regels op te leggen en/of decreten te stemmen, die niet kunnen gecontroleerd of gehandhaafd worden.
Regels hebben maar zin als ze kunnen gecontroleerd worden.

De lokale politie moet zo voor meer en meer aangelegenheden 'opdraaien' zonder dat er extra middelen of extra personeel tegenover staan.

Als het Vlaams parlement decreten stemt, zou het ook ineens moeten zorgen voor de handhaving en het niet gewoon afschuiven. Trouwens, een mooi principe dat voor alle bestuursniveaus zou moeten gelden."

  • (1) "NUL OVERTREDERS GEVAT", Het Belang van Limburg, donderdag 8 augustus 2019, pagina 4.
  • Zie onder andere "Meer handhaving!" van dinsdag 15 maart 2016 op deze website.

Afbeelding: iStock - hln.be