De Groene Delle: ontgoochelend!

De Vlaamse regering heeft op vrijdag 15 mei 2020 beslist om 23 hectaren natuurgebied in De Groene Delle in Hasselt op te geven voor industrie. (1)

Onbegrijpelijk”, reageert Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove (sp.a).
Ik heb mij als gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur de vorige legislatuur sterk verzet tegen die omzetting.

De industrielobby heeft het blijkbaar weer gehaald.
Andermaal gaat een stuk mooie natuur verloren in Limburg.

De Limburgse deputatie heeft op mijn aandringen in februari 2018 heel wat voorwaarden gekoppeld aan het toen afgeleverde advies.
Blijkbaar blijft daar nu niet veel van over.

Waarom bijkomende industrieterreinen ontwikkelen als er nog onbenutte voorraad is in Limburg?
Waarom geen hoogbouw overwegen voor industriële sectoren, waarvoor dat gaat in plaats van altijd maar meer grond in te nemen, zeker als dat over natuur gaat?

Met Corona zouden we het anders gaan aanpakken qua klimaat en biodiversiteit.
Corona is nog niet eens voorbij en nu dit.
Blijkbaar blijft voor sommigen en sommige politieke partijen alles bij het oude
.

Ik ga zo snel mogelijk de teksten van de definitieve beslissing bestuderen en kijken wat er nog tegen kan gedaan worden. Ook zal ik uitleg vragen aan minister van Omgeving, maar ook van Natuur Zuhal Demir.”