Een andere landbouw, ook voor de varkenssector

Als gevolg van Covid-19 is er ook een overaanbod aan varkens.
De oplossing volgens de sector? Varkensvlees tijdelijk uit de markt halen en opslaan in de hoop op betere afzet en vooral betere prijzen.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove stelde er een vraag over aan viceminister-president en minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid op woensdag 20 mei 2020.

Uiteraard moeten we nu op korte termijn de Vlaamse varkensboeren ondersteunen. Maar er wordt altijd teruggegrepen naar de traditionele remedie, die uiteindelijk, zeker op langere termijn, geen oplossing is”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Het wordt een onleefbare situatie als de sector blijft produceren, maar ondertussen de verkoop daalt.
Dat is nu éénmaal het spel van vraag en aanbod in de vrije markteconomie. En dan spreken we nog niet over de negatieve gevolgen voor het leefmilieu en het klimaat.

Het wordt tijd dat we naar andere structurele maatregelen gaan, zeker ook met de New Green Deal, die op komst is.
We kunnen de landbouwers het beste helpen met op lange termijn en duurzaam te denken en te handelen
.

Maar dit zeggen in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid is bijna revolutionaire taal.
Collega’s, op Groen na, spreken dan onmiddellijk over een ideologisch debat. Wel, ik ben vragende partij voor een echt ideologisch debat over de toekomst van de landbouw in Vlaanderen en laat het dan maar eens kletteren.
Kletteren? Het Vlaams parlement kan dat gebruiken.”

U kan de vraag, het antwoord en het verloop van het debat kan u vinden op  www.vlaamsparlement.be, Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.