Eerste provinciale vergroeningssubsidie voor scholen toegekend

Op donderdag 9 augustus 2018 kende de Limburgse deputatie op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove 24 000 euro subsidie toe aan Vrije Basisschool ’t Vlindertje Velm in Sint-Truiden voor de verdere uitbouw van hun natuurlijke speelplaats.

Onder de titel ‘School in ’t groen’ wordt de provinciale subsidie voor vergroening van schooldomeinen gebruikt voor de aanleg van een amfitheater, een buitenklas, een wiglo en een poel.

Hieronder vindt u het persbericht.

Eerste provinciale vergroeningssubsidie voor scholen toegekend aan ’t Vlindertje Velm

Op donderdag 9 augustus 2018 kende de Limburgse deputatie 24 000 euro subsidie toe aan Vrije Basisschool ’t Vlindertje Velm in Sint-Truiden voor de verdere uitbouw van hun natuurlijke speelplaats. Onder de titel ‘School in ’t groen’ wordt de provinciale subsidie voor vergroening van schooldomeinen gebruikt voor de aanleg van een amfitheater, een buitenklas, een wiglo en een poel.

Het subsidiereglement ‘Vergroening van schooldomeinen’ werd op woensdag 21 februari 2018 door de Limburgse provincieraad op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove goedgekeurd.

In 2018 wordt een budget van 250 000 euro aan de Limburgse scholen ter beschikking gesteld om hun schooldomeinen te vergroenen.
Een degelijke vergroening van een schooldomein vraagt grote infrastructuurwerken en dus grote investeringskosten.
Daar zijn de huidige beschikbare klimaatsubsidies niet op voorzien
”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.

Vrije Basisschool ’t Vlindertje in Velm is de eerste Limburgse school die subsidie toegekend krijgt binnen het reglement ‘Vergroening van schooldomeinen’.

“’t Vlindertje is niet aan haar proefstuk toe wat de vergroening van hun schooldomein betreft.  In een eerdere fase werd al werk gemaakt van meer schoolgroen, met een hoogstamboomgaard, een moestuintje voor elke klas en een speelbos. De vzw Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLHV) zorgde voor het ontwerp en nam een stuk van de uitvoering voor haar rekening. Milieuzorg Op School (MOS) begeleidt de school rond visie, participatie en educatie”, aldus gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Wat wil de school hiermee bereiken? Met hun eigen woorden: Kinderen laten genieten van het kindzijn en laten ontwikkelen op hun eigen ritme in een rustige, groene schoolomgeving. En hen meer verbinding geven met de natuur.

Voor het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) is het belangrijk dat het schoolgroen ook educatief benut wordt. De leerkrachten maakten meteen de koppeling met het nieuwe leerplan ‘ZILL’ van het katholieke onderwijsnet en werkten een educatief plan uit, waarbij ze opsomden voor welke lesactiviteiten ze in de toekomst naar buiten zullen trekken. Want, zo zeggen ze, wat buiten geleerd wordt, komt beter binnen!

En dat het de school menens is, mag blijken uit het feit dat ze ook al een nieuw, groen schoollied maakten en hun schoollogo aanvulden met de titel ‘school in ’t groen’.

 

Zie onder andere 't Vlindertje breidt groene schoolomgeving uit. Het Belang van Limburg, Goednieuwskrant, 21-08-2018, p. 2.

Zie ook Basisschool ’t Vlindertje Velm: school in ’t GROEN van 03-05-2018 en  Vergroen je speelplaats van 18-04-2018 op deze website.