In Eigen Boezem Kijken

"Tegen mij moet die overgrote meerderheid van de Vlamingen niet komen zagen als er weer maar eens maatregelen genomen worden, die niet in hun kraam passen. Nochtans zal dat weer zo zijn, het zal 'de politiek' weer geweest zijn.
Ik voel mij volledig verantwoordelijk voor de sp.a-kiezers en een stuk verantwoordelijk voor diegenen, die hoe dan ook progressief gestemd hebben. Maar voor al de andere kiezers niet, tenzij ze zelf eens in eigen boezem kijken en hun fout toegeven. Maar dat zal wel (weer) niet gebeuren.
 
Ze moeten niet komen klagen over nog minder openbaar vervoer, over de verdere afbouw van de openbare diensten, over geen of te weinig maatregelen tegen de klimaatopwarming, over de afschaffing van de provincie Limburg, over het gebrek aan sociale maatregelen, over te lange wachtlijsten in de zorg, over de toenemende onverdraagzaamheid in de samenleving, over het wegwerken van ongelijkheid in het onderwijs, over de totaal onlogische verdere opsplitsing van België, en over nog zoveel meer.
 
Vlaanderen zal nog kouder, nog onverdraagzamer, nog minder sociaal worden.
 
Iedereen kan fouten maken, dat is menselijk. Maar de verkiezingsuitslagen van de laatste jaren geven een duidelijke rechtse trend aan.
Dat heeft met zich vergissen niets meer te maken, wel met moedwil en duidelijke keuzes.
 
Iedereen, die wel links stemt en/of nog een links gedachtengoed heeft, zal mee moeten nadenken over hoe we ons wapenen tegen de richting, die onze Vlaamse samenleving 
uitgaat. En dan heb ik het zowel over organisaties, als over individuen.
We zullen moeten durven afwijken van onze traditionele denkpatronen, onze bestaande actiemiddelen, onze (te) voorzichtige stellingen.
We kunnen niet gewoon overgaan tot de orde van de dag.
 
Ontgoocheld? Ja.
Moedeloos? Neen.
Strijdvaardig? Meer dan ooit."
 
Zie onder andere ook 'Sp.a in de regering of niet?' van donderdag 1 augustus 2019 op deze website.