GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch in Sint-Truiden

Op vrijdag 16 oktober 2015 was Global Action in the Interest of Animals (GAIA)-voorzitter Michel Vandenbosch aanwezig in het koninklijk atheneum (KA) in Sint-Truiden (Tichelrijlaan 1) voor de finnissage van de tentoonstelling 'De XII werken van GAIA'. 

Michel werd eerst geïnterviewd door een aantal leerlingen en gaf nadien uitgebreid toelichting bij de expositie, die weergeeft wat GAIA al gerealiseerd heeft met de talrijke acties op het vlak van dierenwelzijn.

Gedeputeerde van Dierenwelzijn Ludwig Vandenhove leidde hem in als voorzitter van de Vriendenkring van het KA.

Ludwig Vandenhove: "Bedankt aan de directies van de scholen van de Campus Tichelrij om deze tentoonstelling hier te willen organiseren.
Eerst stonden 'De XII werken van GAIA' in het dierenasiel in Sint-Truiden tijdens de opendeurdag op zondag 4 oktober 2015, dan hebben ze hier twee weken gestaan.

Bedankt aan Michel dat hij hier wil zijn.
Michel is al jaren 'een copain de route' voor mij.

Als ik de tentoonstelling bekijk, herinner ik mij zelf heel wat gebeurtenissen. En moet ik terugdenken aan wat ik allemaal samen met Michel gedaan heb, zoals de oprichting van de eerste dierenpolitie in België in Sint-Truiden, heel wat wetswijzigingen (bijvoorbeeld het verbod van sex met dieren), een (verboden) actie in de toiletten van de Senaat), het bezoek aan Sint-Truiden samen met Prins Laurent en Steve Stevaert, etc.

Ja Michel we worden oud, maar tegelijkertijd stel ik vast dat mensen vaak de geschiedenis niet meer kennen. Zo was er onlangs het Offerfeest en het gegeven van het al dan niet onverdoofd slachten.
Wie weet nog dat Michel en ik in het begin van de jaren 2000 in de gemeente Houthalen-Helchteren een compromis maakten over de tijdelijke slachtvloeren?
Wie weet nog dat Jean-Marie De Decker (toen nog Open Vld) en ikzelf in de periode 2005-2006 in de Senaat heel actief bezig geweest zijn met wetgevend werk rond on verdoofd slachten?
Wij hebben toen heel wat hoorzittingen georganiseerd met vooraanstaande, zelfs internationale getuigenissen.
De grote tegenstanders van enige vorm van on verdoofd slachten waren toen niet de Moslims, wel de Joden.
Buiten het partijpolitieke spel, speelt nu -in mijn visie- ongetwijfeld mee dat 'beide kampen' minder geneigd zijn met elkaar te praten en zich in hun eigen positie terugtrekken.
Dit heeft minder met dierenwelzijn te maken dan wel met heel het integratiedebat en zelfs de discussie over het toenemend extremisme.

Deze tentoonstelling is actueler dan ooit.
Ten eerste zijn er heel wat families en personen, die één of meerdere huisdieren hebben.
Ten tweede is opkomen voor dierenrechten opkomen voor de sociaal zwakkeren.
Ik zei in Sint-Truiden altijd dat ik de burgemeester van de sukkelaars was (asielzoekers, mensen, die het moeilijk hebben in de maatschappij, prostitués, dieren, etc.).
Dierenwelzijn gaat over respect hebben voor mensen en dieren.

Er is al heel wat gerealiseerd op het vlak van dierenwelzijn, maar er is nog een hele weg af te leggen. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan heel de problematiek van de proefdieren.

GAIA kan alleszins op mijn steun blijven rekenen.
Ik vergelijk mijn relatie van GAIA als mijn relatie tot de vakbond, waar ik ook al jaren lid van ben en waar ik ook aan heel wat acties van deelneem. Daarom ben ik nog niet altijd akkoord met wat ze doen.
Uiteindelijk is GAIA 'een vakbond voor de dieren'." 

Hieronder vindt u het persbericht.

Zie https://www.facebook.com/filip.moers?pnref=story en https://www.facebook.com/pritty.kaur.988.

Zie ook  Tentoonstelling ‘De XII werken van GAIA’ in Sint-Truiden van 02-10-2015 en JA voor dierenwelzijn, maar geen burgers tegen elkaar opzetten! van 18-10-2014 op deze website.