Graag overleg en globale visie!

“De laatste weken heeft de CD&V-Open Vld-meerderheid weer heel wat plannen gelanceerd via de media over het Sint-Maartenplein en het project ‘Klein Stayen’ (op de locatie van het vroegere GB-Quick, langs de N80 en tussen de Tongersesteenweg en de Luikersteenweg)”, zeggen sp.a-fractieleider Filip Moers en sp.a-gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Maar overleg, onder andere met de middenstandsorganisaties en de individuele middenstanders, is er niet. Bovendien ontbreekt, onder andere qua mobiliteit en verkeer en qua aantal parkeerplaatsen, een globale visie.”

“Bevoegd schepen Bert Stippelmans heeft reeds enkele keren aangekondigd in de gemeenteraad en in de media dat einde maart 2015 de resultaten bekend zouden zijn van een parkeeronderzoek.
Wij wachten er nog altijd op.
Zou het niet beter zijn die resultaten af te wachten vooraleer er zulke fundamentele beslissingen genomen worden  om het Sint-Maartenplein verkeersvrij te maken en dus geen verkeer meer naar de Stapelstraat toe te laten?”, aldus Filip Moers en Ludwig Vandenhove. “Zo een wijziging heeft trouwens impact op de hele verkeerssituatie in de binnenstad.”

En wat met het overleg met de middenstandsorganisaties?”, vraagt Ludwig Vandenhove zich af.
“Is er bijvoorbeeld overleg geweest met de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) over het project ‘Klein Stayen’?
Je moet al stekeblind zijn om niet te zien dat het echte Stayenproject zijn negatieve impact heeft op het centrum.
Wie durft er dan nog spreken over nog maar eens winkels buiten het centrum toe te laten?”

En dan horen we in de wandelgangen nog andere verregaande voorstellen: het verkeersvrij maken van  de Groenmarkt, de afschaffing van het doorgaande verkeer in de Plankstraat, het afschaffen van  de gratis parkeerduur gedurende de eerste 15 minuten”, zegt Filip Moers.
Wat is daar allemaal van aan? Want ook dat gaat zijn impact hebben op het verkeer in de ganse binnenstad “.

“Als sp.a-fractie vragen wij een globaal voorstel voor al deze aangekondigde parkeer- en verkeerssituaties en overleg hierrond met de middenstandsorganisaties en bespreking in de gemeenteraad of minstens in een gemeenteraadscommissie. Bovendien moet er een specifiek overleg komen inzake de winkelruimte, die er buiten het centrum nog kan bijkomen in Sint-Truiden.
Zouden we nu al niet nadenken over een stop?
Kijk naar de situatie in ons centrum, maar ook in andere steden van de omvang van Sint-Truiden”, aldus Filip Moers en Ludwig Vandenhove.

“Ik ben voor het primaat van de politiek. De politiek moet dus beslissen, maar na het nodige overleg met de bevolking en de betrokken groepen.
Dat heb ik altijd gedaan als burgemeester en dat blijft mijn leidmotief, ook vanuit de oppositie”, besluit Ludwig Vandenhove.  

Zie ook Nieuwsbrief sp.a Sint-Truiden van 18-06-2014 op deze website.