Heeft de natuur effect voor preventie van stress op het werk?

Dat is het voorwerp van een onderzoek dat het Centrum voor Milieukunde (CMK) van de Universiteit Hasselt (UHasselt) gaat uitvoeren in opdracht van het provinciebestuur van Limburg.

In het kader van ons project ‘Vitamine Limburg groen maakt gezond’ willen wij zoveel mogelijk werkgevers aanzetten om bepaalde initiatieven te nemen voor hun personeel in het groen en in de natuur”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.
Om hen te overtuigen van de positieve effecten ervan willen wij proberen aan te tonen dat dit leidt tot minder stress op het werk en op die manier voor een verbeterde werksituatie.
Het kan alleen maar voordelen opleveren voor werknemers en voor werkgevers.

Ik neem dit initiatief vanuit de bevoegdheden Leefmilieu en Natuur, maar ook vanuit de bevoegdheid Personeel.
Wij willen als provinciebestuur van Limburg graag ‘proefkonijn’ zijn in de hoop dat heel wat werkgevers uit de privé- en de openbare sector ons zullen volgen.”

Hieronder vindt u de perstekst en het artikel in De Standaard van woensdag 4 juli 2018 (p. 25).
Zie onder andere UHasselt meet effect natuur op stress. Het Belang van Limburg, 04-07-2018, p. 5. Radio 2 Limburg-journaal, 03-07-2018. Helpt natuur bij stress? www.radio2.be/limburg, 03-07-2018.

Zie ook Vitamine Limburg groen maakt gezond van 12-05-2018 op deze website.

Tags: