Het gaat snel!

"In het leven gaat het snel, maar in de politiek gaat het nog veel sneller. En het wordt ook sneller vergeten", zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
"Ik kan het weten met mijn meer dan 30 jaar politieke ervaring.

"Neem nu een jaar geleden.
We zaten volop in de verkiezingscampagne voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2018.

Als sp.a gingen we ervan uit dat we in de Limburgse deputatie zouden kunnen blijven met CD&V en Open Vld, tenminste als we een meerderheid zouden behalen. Ja, als sp.a was dat onze (mars)richting, ondanks het gegeven dat de CD&V ons aan het lijntje hield om een voorakkoord te ondertekenen, wat ze wel al gedaan hadden met Open Vld.
Geen enkele traditionele partij overwoog een coalitie met de N-VA, omdat hun programma duidelijk was/is: de provincies afschaffen.

Dan komt de verkiezingsavond, waarbij op een bepaald ogenblik de mogelijkheid zich voordoet om een akkoord met N-VA, Open Vld en sp.a te ondertekenen voor de Limburgse deputatie met 1 zetel op overschot.
Welke gelijkenissen met nu de samenstelling van de Vlaamse regering!

Ik heb uiteindelijk niet getekend, en daarbij mijn eigen zetel als Limburgs gedeputeerde opgeofferd. (1)
Waarom?
Om een aantal redenen, maar vooral, omdat ik vreesde voor de gevolgen van zo een politieke zet voor de sp.a in Limburg, maar ook in Vlaanderen.
Dat bleek uit een aantal snelle telefoons, die ik deed.
Hoe zouden de partijleiding en de achterban reageren? Ik kijk naar Hasselt, waar sp.a eveneens samen reageert met N-VA en Open Vld.

We zijn minder dan een jaar verder en (blijkbaar) is het politieke landschap in Vlaanderen en binnen de sp.a zo gewijzigd dat een samengaan met de N-VA nu concreet tot de mogelijkheden behoort.
Zo snel kan het gaan.

De stedelijke coalitie in Antwerpen (N-VA, Open Vld en sp.a) speelt ongetwijfeld een rol - elke dag meer als ik de media volg - in deze evolutie. (2)
Persoonlijk relativeer ik dat nog al.
De verkiezingsresultaten op zondag 26 mei 2019 in Antwerpen hebben alleszins (nog) niet bevestigd wat ik nu allemaal hoor en lees. En we doen toch nog altijd aan politiek om bij verkiezingen zoveel mogelijk stemmen te halen. Alhoewel ik daar soms aan twijfel bij sommige partijgenoten ...

Ja, het gaat snel in de politiek, maar de mensen vergeten ook zo snel.
Soms te snel.
Vooruitkijken ja, maar regelmatig eens goed achteruitkijken, kan geen kwaad.

Wordt vervolgd!