Hoogstamboomgaarden blijven nodig in Haspengouw

“Hoogstamboomgaarden blijven nodig in Haspengouw.
Zij bepalen mee het typisch beeld van onze regio”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

De fruitsector is economisch belangrijk voor onze regio, maar toerisme en erfgoed zijn dat ook. Vandaar dat we omzichtig moeten omspringen met het little cherry virus.
Als er echt problemen zijn dat andere gezonder hoog- of laagstamboomgaarden aangetast worden, moet er ingegrepen worden. Maar van ‘een kaalkap om van de hoogstamboomgaarden af te zijn’ kan geen sprake zijn. Zo heb ik als voorzitter van de vzw Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLH) op donderdag 20 maart 2014 het initiatief genomen om alle betrokken partijen rond de tafel te roepen.
Dit heeft geleid tot een preventie- en sensibiliseringscampagne, die op woensdag 25 juni 2014 is voorgesteld in het Proefcentrum voor Fruitteelt, Fruittuinweg 1 in Sint-Truiden. Hiertoe is er onder andere een specifieke folder ontwikkeld.
De folder kan opgevraagd worden via info@rlh.be of 011/31 38 98.

Maar hiermee mag het niet ophouden.
Uiteindelijk zullen we moeten komen tot een instandhoudingsbeleid, waarbij een aantal plaatsen afgebakend worden waar hoogstamboomgaarden zullen moeten blijven staan. Ook het verplicht heraanplanten van hoogstam bij kappingen en/of rooiingen hoort daarbij.

Het oorspronkelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) groene waarden, waartoe ik als toenmalig burgemeester van Sint-Truiden het initiatief genomen heb, kan hierbij een goed uitgangspunt vormen.”

Hieronder vindt u de perstekst.

 

Zie onder andere Fruitsector en provincie bundelen krachten tegen kersenvirus. TVL-journaal, 25-06-2014. 'Samen strijden tegen kersenvirus'. Het Nieuwsblad, 26-06-2014, p. 33. Limburg bekampt kersenvirus zonder hoogstam op te geven. www.vilt.be, 25-06-2014.

Zie ook Globaal plan aanpak Litlle Cherry Virus van 25-03-2014, Little Cherry Virus beredeneerd aanpakken van 14-03-2014 en Little Cherry Virus (kersenvirus): hot item in Kataraktstreek! van 08-07-2008 op deze website.