Jaarvergadering Limburgse Jagersvereniging vzw

Op vrijdag 8 september 2017 zijn de Limburgse jagers, op uitnodiging van gedeputeerde Ludwig Vandenhove, weer te gast in het provinciehuis.

"Naast de officiële agenda is er steeds een belangrijk informeel moment, waarbij kan nagepraat worden", zegt Ludwig Vandenhove.
"Ik vind regelmatig overleg met alle gebruikers van de OPEN ruimte belangrijk. Deze jaarlijkse ontmoeting biedt mij tevens de gelegenheid om telkens een aantal hangende problemen aan te kaarten. Zo zullen zeker de problematiek van de everzwijnen en van de inkleuring van de jachtkaarten aan bod komen."

Hieronder vindt u de uitnodiging.

Zie ook Jaarvergadering Limburgse Jagersvereniging vzw van 28-09-2016 op deze website.