Jaarverslag 2005 lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken voorgesteld!

Onlangs stelden hoofdcommissaris-korpschef Philip Pirard en burgemeester
Ludwig Vandenhove/>, tevens voorzitter van de politieraad en het politiecollege, het jaarverslag 2005 van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, opnieuw in boekvorm, voor.

Hieruit blijkt andermaal dat de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken een relatief veilige zone is, dat het veiligheidsgevoel er zeer hoog ligt en dat de bevolking bovendien vrij tevreden is over de werking van de politiediensten.

"Proficiat aan alle politiepersoneel" zegt een fiere Ludwig Vandenhove.

"Met het nieuwe politiegebouw moet de dienstverlening voor de burger, de belastingbetaler nog naar omhoog, maar het is een enorme uitdaging om deze goede cijfers en deze positieve resultaten te blijven evenaren."

Wie een exemplaar van het jaarverslag wil, kan dit aanvragen bij adviseur
Eef L'hoest/>, tel. 011-70 19 03, e-mail: communicatie@poltrudo.be of bij het kabinet van de burgemeester, tel. 011-70 14 44, e-mail: burgemeester@sint-truiden.be.
Hoofdcommissaris-korpschef Philip Pirard en burgemeester
Ludwig Vandenhove/> zijn ook steeds bereid om voor alle organisaties en verenigingen dit jaarverslag en het gevoerde veiligheidsbeleid toe te lichten. Een éénvoudige aanvraag via dezelfde e-mailadressen volstaat.