Jagen in natuurgebied: geen sprake van!

Zolang ik politiek ook maar iets te zeggen heb, zal ik mij met alle mogelijke middelen verzetten tegen elk plan om in natuurgebied jacht toe te laten. (1) (2)

Akkoord, de everzwijnenproblematiek moet aangepakt worden, maar dit staat los van het gegeven ‘jagen in natuurgebieden’.

 

(1) Natuur en landbouw hand in hand. www.ludwigvandenhove.be, 18-01-2018.
(2) Everzwijnen. www.ludwigvandenhove.be, 22-10-2017.

Zie ook Jacht en natuur kunnen/moeten samengaan! van 06-11-2013 op deze website.

Foto: natuurenbos.be

Tags: