'Land van 1.001 vijvers wordt in ere hersteld'

Dat is de titel van een bijdrage in Het Belang van Limburg van woensdag 12 juli 2017 (p. 23) over De Wijers.

"De Wijers is tot nu toe een sterk onderbelicht gebied in Limburg", zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.
"Met de concrete plannen en de financiële middelen die nu voorliggen, willen we hier verandering in brengen.
Het moet een merknaam worden, zoals Bosland, Haspengouw, de Maasvallei of het Nationaal Park."

Hieronder vindt u het integrale artikel


Zie ook Eerherstel voor 'Land van 1.001 vijvers'. Het Nieuwsblad/Limburg, 12-07-2017, p. 2.

Zie onder andere Landinrichting De Wijers (eindelijk) goedgekeurd van 24-04-2017 op deze website.