Limburg boomt

De campagne ‘Limburg boomt’ loopt nog altijd door.

Onlangs is nieuwsbrief nummer 8 verschenen.
Er wordt vooral ingegaan op het gegeven van de meidoorn.

Hieronder vindt u het voorwoord van gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.

Gratis abonneren op de nieuwsbrief van ‘Limburg boomt’ kan via een mail aan pnc@limburg.be of  ludwig.vandenhove@limburg.be.

Zie ook Limburg Boomt van 22-02-2017 op deze website.