Limburg meest diervriendelijke provincie

“Limburg is de meest diervriendelijke provincie, daar ben ik bijzonder trots op”, zegt gedeputeerde van Dierenwelzijn Ludwig Vandenhove.

Dat blijkt uit de nieuwe website die dierenrechtenorganisatie GAIA heeft gelanceerd in aanloop naar de gemeente- en de provincieraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2018.
Gemiddeld haalt de provincie Limburg 66%, Vlaams-Brabant 58%, Antwerpen 57%,  Oost-Vlaanderen 53% en West-Vlaanderen 46%.

De website www.kiezenvoordieren.be biedt de kiezer een pak informatie over het dierenwelzijnsbeleid dat haar/zijn gemeente- of stadsbestuur de afgelopen jaren gevoerd heeft.
De gemeenten Zutendaal (85%), Nieuwerkerken (84%) en Hasselt (82%) voeren het meest diervriendelijke lokale beleid in de provincie Limburg.  

Het provinciebestuur van Limburg  zet al jaren in op een diervriendelijk beleid, aldus Ludwig Vandenhove.

Het Provinciaal Opvangplan Rondzwervende dieren beoogt een gebiedsdekkend aanbod van dierenasielen.
Enkel in Noord-Oost Limburg moet er nog een regionaal dierenasiel komen.
Om dit te bewerkstellingen is er onder mijn impuls een interlokale vereniging opgericht om tot concrete afspraken te komen.
Voor de bouw van het regionale dierenasiel voorzien we een investeringssubsidie van 300 000 euro vanuit het provinciebestuur.
Dit dossier moet onmiddellijk terug opgepakt worden na de provincieraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2018.
In de rest van Limburg zijn alle gemeenten aangesloten bij een regionaal dierenasiel en betalen daarvoor een bijdrage van 0,30 cent per inwoner.
Het provinciebestuur neemt de coördinatie van de samenwerkingsovereenkomsten en het doorstorten van de middelen op zich.
De afgelopen 13 jaar is er voor 1 622 840  euro geïnvesteerd in de regionale dierenasielen.
Dierenasielen kunnen niet functioneren zonder hun vrijwilligers. Ook daar dragen we als provincie ons steentje bij. Zo voorzien we opleidingen en handboeken voor de vele vrijwilligers.

Het jaarlijks weerkerend netwerkmoment is dan weer een blijk van waardering voor de 400 vrijwilligers die zich dag in dag uit inzetten voor de dierenasielen en het dierenwelzijn in onze provincie.
Met de jaarlijkse Dieren Dating Dag plaatsen we de asieldieren in de kijker.
Deze open asieldag brengt de Limburgse dierenwelzijnssector op een positieve manier samen.
Die onderlinge samenwerking en uitwisseling heeft in het verleden al meermaals haar nut bewezen. Het mag dan ook gezien worden dat de dierenasielen zich verenigen met hetzelfde opzet en zich dag in dag uit met een hart voor asieldieren inzetten.

Het e-zine, de digitale nieuwsbrief vanuit de provincie Limburg rond dierenwelzijn, verschijnt tweemaandelijks.
Hiermee informeren en sensibiliseren we burgers over dierenwelzijn, zoals bijvoorbeeld het aanmoedigen van geluidsarm vuurwerk of ons provinciaal hitteplan voor dieren.
Nog een initiatief dat we onder andere als provincie Limburg doen, is de diervriendelijke zwerfkattenaanpak.

We voorzien 90 000 euro op jaarbasis om tussen te komen in het loon van de kattenvangers. Ook trachten we hen bijkomend te helpen met het aankopen van vangkooien.
In samenwerking met de gemeenten organiseren we een Valentijnactie om katteneigenaars te stimuleren om tijdig over te gaan tot sterilisatie/castratie van hun huiskat(er) of kittens.
De deelnemende gemeenten geven kortingsbonnen weg van 15 euro (per kater) en 25 euro (per kattin).

Daarnaast hebben we een project opgestart ‘Mens en dier helpen’.
De relatie tussen kansarmoede en de sociale problematiek enerzijds en dierenwelzijn anderzijds is een aandachtspunt.
Huisdieren betekenen voor die mensen vaak de enige buffer tegen eenzaamheid en/of het vergeten van of beter omgaan met hun problemen. Dat is de reden waarom wij in 2018 12 000 euro uittrekken voor een proefproject samen met de vzw Beestig Wijs.

Hier moet de komende jaren nog meer op ingezet worden.

De komst van een huisdierendispensarium ligt in het verlengde daarvan.  
De vzw Beestig Wijs, de Stichting Prins Laurent, de stad Hasselt en de provincie Limburg hebben de handen in elkaar geslagen om een huisdierendispensarium op te richten, waar mensen die het financieel moeilijk hebben met hun huisdier, terecht kunnen voor elementaire medische zorgen. Vanuit het provinciebestuur voorzien we een investeringssubsidie voor de oprichting van het dispensarium.

Al deze bovenstaande initiatieven tonen aan dat dierenwelzijn voor ons geen bevoegdheid is die enkel maar leuk oogt op papier.
Er wordt effectief een beleid rond gevoerd.
Het provinciebestuur neemt de voortrekkersrol op zich en stimuleert de gemeenten om hetzelfde te doen.

Uit de bevraging van GAIA blijkt dat de Limburgse gemeenten, gemiddeld gezien, al heel goed werk leveren. Belangrijk is dat initiatieven rond dierenwelzijn ook in de toekomst verder gezet of uitgebreid worden.

 

Zie onder andere Limburg beste leerling in nieuw rapport Gaia. Het Nieuwsblad, 21-09-2018, p. 5. Bilzen is diervriendelijkste gemeente van Limburg (maar wel pas in tweede zit). Het Belang van Limburg, 21-09-2018, p. 6.

Zie ook Memorandum dierenwelzijn - in 13 stappen naar een diervriendelijke gemeente van 04-07-2018 en Dierenwelzijn: belangrijk item bij de komende gemeenteraadsverkiezingen van 11-06-2018 op deze website.

Foto: Limburg beste leerling in nieuw rapport Gaia. Het Nieuwsblad, 21-09-2018, p. 5.