Mijn stad Sint-Truiden

De Academiezaal in Sint-Truiden: de beste op akoestisch gebied!

“De Academiezaal in Sint-Truiden: de beste zaal van Europa op akoestisch gebied!”.

Inbraakpremies binnen de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken: resultaten

De stad Sint-Truiden doet al geruime tijd inspanningen om haar bewoners zoveel mogelijk aan te zetten om zelf een aantal maatregelen te treffen ter voorkoming van inbraak.

Sint-Truidense brandweer zet aan tot veilig barbecuen!

In het kader van haar preventieactiviteiten voert de gewestelijke brandweer Sint-Truiden jaarlijks een intensieve actie rond veilig barbecuen.

Aanleg fietspaden langs N80 - stad Sint-Truiden treft geen schuld!

In een recent persbericht haalt NV-A Sint-Truiden uit naar het stadsbestuur van Sint-Truiden dat het schuld heeft aan het feit dat het dossier van de aanleg van fietspaden langs de N80 blijft aanslepen.
“Dit is echter verkeerde informatie. Bovendien wil ik nu eens weten of de NV-A als kartelpartij van de CD&V in de meerderheid of in de oppositie zit,” stelt burgemeester Ludwig Vandenhove.

Stad Sint-Truiden verbiedt alcoholische dranken in automaten!

De stad Sint-Truiden heeft via een gemeentelijk politiereglement een verbod goedgekeurd om alcoholische dranken te verkopen in de drankautomaten.

E-loket bij de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken!

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken heeft op haar website het elektronisch klachtensysteem geïnstalleerd. Dit betekent dat de burger voor bepaalde misdrijven zich niet meer naar de kantoren van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken  moet begeven om een klacht neer te leggen.

Kermis Nieuw Sint-Truiden groot succes!

In het weekend van 15, 16 en 17 juni 2007 vond de traditionele kermis op Nieuw Sint-Truiden plaats.

12 nieuwe gemachtigde opzichters in de stad Sint-Truiden!

Op donderdag 21 juni 2007 werden de machtigingsbesluiten van de nieuwe Limburgse gemachtigde opzichters uitgereikt op de provincie Limburg.

Stad Sint-Truiden werkt aan een lokaal Kyotoplan!

Gemeenteraadslid Mieke Biets van de Lijst Burgemeester - Groen! heeft tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 18 juni 2007 het voorstel naar voor gebracht om voor de stad Sint-Truiden een lokaal Kyotoplan op te stellen.
Burgemeester Ludwig Vandenhove en de voltallige gemeenteraad zijn hiermee onmiddellijk akkoord gegaan, vooral ook omdat de opmaak van een lokaal Kyotoplan uitdrukkelijk voorzien is in de beleidsnota voor de huidige legislatuur.

Stad Sint-Truiden krijgt een bemiddelaar inzake jeugdcriminaliteit!

Jeugdcriminaliteit is een ernstig probleem dat blijft toenemen in de huidige samenleving.
Naar aanleiding van dit fenomeen, vooral in de grootsteden, heeft de federale regering beslist de strijd tegen jeugddelinquentie te versterken. De federale regering wil een bijkomende steun bieden aan de steden en gemeenten om zo een efficiënte strijd tegen de jeugdcriminaliteit te voeren.

Pagina's

Abonneren op RSS - Mijn stad Sint-Truiden