Mijn stad Sint-Truiden

Stad Sint-Truiden verdedigt zijn treinreizigers niet

Station Sint-Truiden

Terwijl andere gemeenten allerlei acties ondernemen om de Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen (NMBS) op andere gedachten te brengen om parkeergeld te vragen voor de parkings rond het station, doet de stad Sint-Truiden net het omgekeerde.

Minderbroederssite en omgeving: veel vraagtekens

Maquette Minderbroederssite

De stad Sint-Truiden heeft tijdens de gemeenteraad van maandag 26 augustus 2019 een officiële oproep gelanceerd voor geïnteresseerden, die de Minderbroederssite en de omgeving willen ontwikkelen.

De optie van de CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid is er het ‘Huis van de Truienaar’ (stadskantoor) en een ‘culturele site’ uit te bouwen.

Samenstelling GECORO: geen afgevaardigden van milieuverenigingen of van adviesraden

Samenstelling GECORO Sint-Truiden

NJET was het antwoord op het voorstel van sp.a fractieleider Gert Stas tijdens de gemeenteraad van maandag 26 augustus 2019 om milieuverenigingen en adviesraden te betrekken bij de werking GECORO”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

‘Tinteling’

Ook de vzw Renovat foto participeert aan het project ‘Tinteling’ van de vzw Kunst Groen.

Samenstelling GECORO Sint-Truiden: geen echte inspraak!

logo gecoro

Tijdens de gemeenteraadszitting in Sint-Truiden van maandag 26 augustus 2019 staat de nieuwe samenstelling van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) op de agenda.
Het voorstel van schepen van Ruimtelijke Ordening Jelle Engelbosch biedt geen echte inspraak voor de diverse bevolkingsgroepen, zeker niet voor de milieu- en natuurverenigingen”, zeggen Filip Moers en Ludwig Vandenhove.

Heraanleg Sint-Martenplein minstens vier jaar uitgesteld

“Goed nieuws”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Asbestproblematiek: stadsbestuur Sint-Truiden nalatig

In de Rijschoolstraat in Sint-Truiden is begonnen met de afbraakwerken van het dak van de vroegere stadsfeestzaal Manège.

Bij de afbraak van zulke oude platen komen er mogelijk heel wat schadelijke asbestvezels vrij in de omgeving. (1)

(Bron foto: Het Laatste Nieuws)

Het is (gelukkig?) stil rond het St-Martenplein

“Wij horen als gemeenteraad niets meer over de heraanleg van het Sint-Martenplein in Sint-Truiden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Zou dat project dan toch niet doorgaan?

Tekort aan sociale woningen ... Ook in Sint-Truiden

“Met de formatiegesprekken is het gegeven van het tekort aan sociale woningen in Vlaanderen weer brandend actueel”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Maar alleen de centrumsteden laten van zich horen. Nochtans is het een probleem in gans Vlaanderen."

*Foto afkomstig uit jaarverslag CV Nieuw Sint-Truiden

Klimaatwandelingen in Sint-Truiden

Curieus Sint-Truiden en sp.a Sint-Truiden organiseren in het najaar een aantal klimaatwandelingen in Sint-Truiden.

 

Pagina's

Abonneren op RSS - Mijn stad Sint-Truiden