Milieu en Natuur

Het 2de nummer van 2017 van Milieu & Natuur, het 3-maandelijks tijdschrift van de Directie Ruimte - Dienst Milieu en Natuur - Planning en beleid, is verschenen.
U kan het tijdschrift hier downloaden.

“Dit is het laatste nummer dat in deze vorm verschijnt”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.
Vanaf het volgende nummer, dat in september verschijnt, steekt het tijdschrift in een nieuw jasje. Wordt dus vervolgd.”

Wie zich nu reeds wil abonneren, kan een mail sturen naar mina@limburg.be.

Hieronder vindt u het voorwoord.


Zie ook Milieu & Natuur van 01-04-2017 op deze website.