Milieu, natuur en veiligheid hangen wel degelijk samen

“Milieu, natuur en veiligheid horen voor mij wel degelijk samen.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove. “Het is dan ook geen toeval dat ze samen onder mijn bevoegdheid vallen.”

“Mijn pleidooi voor meer handhavingsbeleid qua milieu en natuur in Vlaanderen, voor meer middelen en mogelijkheden voor de bijzondere veldwachters en om voor bepaalde inbreuken Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) toe te passen, mijn voorstel voor een gecentraliseerd meldingssysteem, etc. zijn hier maar enkele voorbeelden van.

In dit kader past eveneens de beslissing om structurele maatregelen te nemen in het provinciaal domein Nieuwenhoven in Sint-Truiden bij hevige winden en/of stormweer.
Het is een verderzetting van mijn beleid gedurende 18 jaar als burgemeester van Sint-Truiden.”

Hieronder vindt u de perstekst. 

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove laat ‘gevaarborden’ op het provinciaal domein Nieuwenhoven plaatsen

In tegenstelling tot de beslissing van de gouverneurs van West-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant  - die omwille van de forse wind hun provinciedomeinen lieten afsluiten - wordt het provinciaal domein Nieuwenhoven niet bijkomend afgesloten voor het publiek. De toestand in Limburg is minder dramatisch in vergelijking met de andere provincies.

In de praktijk is dit ook moeilijk haalbaar.
Onverantwoordelijken geraken er toch sowieso binnen, gezien het groot aantal mogelijke toegangen.

Bij de toegang van het domein staan er wel, naast de gekende hefboom, borden ‘niet betreden bij stormweer’.
Deze borden heb ik destijds, als burgemeester van Sint-Truiden, en in overleg met het provinciebestuur - zoals ik toen ook borden heb laten maken voor het stadspark, de vesten en het domein ’ t Speelhof van de stad Sint-Truiden - laten plaatsen
.”, aldus gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Tot nu toe werden de ‘stormborden’ enkel  na advies/inspectie van de gewestelijke brandweer Sint-Truiden geplaatst.

De bedoeling is dat de borden permanent geplaatst blijven, net zoals dat in de stad Sint-Truiden het geval is, om expliciet te benadrukken dat diegenen, die bij stormweer het domein betreden, dit op eigen risico doen. Ook in het politiereglement, dat van toepassing is op het domein Nieuwenhoven en dat goedgekeurd werd door de deputatie, is opgenomen dat het domein bij stormweer niet betreden mag worden.

Zo is er een eenvormige regeling voor heel het grondgebied van de stad Sint-Truiden, hetgeen het voor de burger alleen maar duidelijker en veiliger kan maken.”, besluit gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

 

Zie onder andere Gevaarborden waarschuwen bezoekers domein Nieuwenhoven. www.limburg-actueel.be, 07-02-2014. Sint-Truiden: Domein Nieuwenhoven verboden te betreden bij stormweer. www.nieuwsdump.be, 07-02-2014. Sint-Truiden: Domein Nieuwenhoven verboden te betreden bij stormweer. www.limburgnieuws.be, 07-02-2014. Windstoten blazen muur restaurant weg. Het Nieuwsblad, 08-02-2014, p. 37.

Zie ook Nieuw dak voor cafetaria Nieuwenhoven van 03-02-2014 op deze website.