Niet de waarheid spreken…

"Schepen Bert Stippelmans (CD&V) wijst naar de Watering Sint-Truiden en de provincie Limburg, terwijl de stad Sint-Truiden zelf verantwoordelijk is. Dus de waarheid weer maar eens niet zeggen of … (mag zelf ingevuld worden)", aldus sp.a-gemeenteraadslid en gedeputeerde van Waterlopen Ludwig Vandenhove.

Waarover gaat het?
Het voetgangersbrugje over de Melsterbeek in Brustem (Sint-Truiden) achter de burcht is bij één van de stormen in juni 2016 weggespoeld. Het gaat om een gemeentelijke voetweg, dus de stad Sint-Truiden moet zelf voor de herstelling instaan.
De Watering Sint-Truiden heeft - hoewel dit strikt genomen niet moet, maar zoals vaak gebeurt vanuit het standpunt van dienstverlening - een bouwplan, een bestek en een raming opgesteld.
De stadsdiensten vonden de raming nog al aan de hoge kant, vooral de prijs van de brug woog blijkbaar door.
De Watering Sint-Truiden heeft toen voorgesteld om het gedeelte van de werken in de beek (het plaatsen van bodem- en taludverdediging) via hen uit te voeren en dat de stad Sint-Truiden de houten brug in eigen regie via het stadswerkhuis zou plaatsen.
De stad vond dit een goede oplossing.

Wat blijkt nu?
"De bodem- en taludverdediging zijn begin mei 2017 geplaatst via een aannemer van de dienst Waterlopen van de provincie Limburg, die vlakbij ook werken voor de provincie Limburg uitvoerde.
Als provincie Limburg proberen we altijd zo snel en soepel mogelijk te werken. Op vraag van de stad Sint-Truiden heeft de aannemer ook nog de twee brughoofden gemaakt.
Al deze kosten zijn gefactureerd aan de Watering Sint-Truiden en vervolgens aan de stad doorgerekend.
De stad is direct na de werken op de hoogte gebracht dat ze de opmetingen voor de brug konden uitvoeren", zegt Ludwig Vandenhove.

"Conclusie: de Watering Sint-Truiden en de provincie Limburg hebben meer gedaan dan ze moeten, de stad Sint-Truiden komt  de gemaakte beloften weer niet na", aldus Ludwig Vandenhove. "Maar op een voorbereidende vergadering met de verenigingen betreffende de herdenking van de Slag bij Brustem op zaterdag 28 oktober 2017, vertelt schepen Bert Stippelmans dat precies de Watering Sint-Truiden en de provincie Limburg verantwoordelijk zijn voor het feit dat de werken nog niet uitgevoerd zijn en niet de stad Sint-Truiden.
Je moet maar durven: ofwel volgt hij zijn dossiers niet, ofwel spreekt hij (weer) de waarheid niet!"

 

 Zie ook Niet met de stad bezig… van 03-10-2017 en Stoep Diestersteenweg: de waarheid! van 06-09-2017 op deze website.

 

Foto: sint-truiden.be