Nieuwe terreinwagen voor Bosgroep Limburg

 

Sinds kort beschikt het team van Bosgroep Limburg over een nieuwe terreinwagen.
De witte jeep met het logo van Bosgroep Limburg moet hun zichtbaarheid, herkenbaarheid en veiligheid op het terrein vergroten.

Het nieuwe voertuig komt beter tegemoet aan de terreinuitdagingen waar de bosgroepcoördinatoren mee geconfronteerd worden.
De volgende jaren worden de personenauto's die de coördinatoren nu gebruiken, ingeruild voor een terreinwagen.

“Dit maakt Bosgroep Limburg nog mobieler om alle Limburgse bosbeheerders te ondersteunen bij hun bosbeheer”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur en voorzitter van de vzw Bosgroep Limburg Ludwig Vandenhove, die mee poseerde op de foto.

 

Zie ook Steeds meer vraag naar brandhout in Limburg van 14-04-2017 op deze website.