Nieuwe windturbine in Tongeren

Elicio nv verkrijgt een omgevingsvergunning voor het bouwen en uitbaten van een windturbine in Tongeren aan het industrieterrein Tongeren-Oost.

De inplanting van de windturbine van Elicio nv zal gebeuren op de terreinen van SKF.

Het advies van het college van burgemeester en schepenen van Tongeren is gunstig op voorwaarde dat de milderende/preventieve maatregelen zoals gedefinieerd in de veiligheidsstudie, de geluidsstudie en de slagschaduwstudie worden uitgevoerd.

“We hebben het positief advies van het college van burgemeester en schepenen gevolgd, en de inplanting van deze windmolen past in de voorkeurszone van het windplan Limburg”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.

 

Zie ook Twee nieuwe windturbines in Tongeren van 19-05-2018 op deze website.

Tags: