Nu ook doorgeefkast in Sint-Truiden

Sedert vorige week staat er ook een doorgeefkast in Sint-Truiden.

"Welke indicator we ook gebruiken, het aantal armen blijft toenemen in Sint-Truiden", zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
"Dat blijkt uit de beschikbare cijfers bij het Steunpunt Sociale Planning.(1)

Met deze doorgeefkast willen wij vanuit de Socialistische Beweging (mutualiteit, vakbond en partij), hoe kleinschalig ook, hier mee trachten iets aan te doen. Bovendien past deze actie in het kader van klimaatneutraliteit en tegen de voedselverspilling.

Op zondag 3 december 2017 organiseren we in Volkshuis Curieus ook een maaltijd voor kansarmen in samenwerking met Sint-Vincentius.

Praktisch: producten kunnen uit de kast gehaald en nieuwe erin geplaatst worden tijdens de openingsuren van De Voorzorg en van Volkshuis Curieus.

Hieronder vindt u de perstekst en de flyer.
 

(1) ’Armoede in beeld’. Rapport Sint-Truiden, Steunpunt Sociale Planning, november 2017.
De gegevens zijn beschikbaar in de databank 'Limburg in cijfers' via limburg.incijfers.be.

Zie ook Doorgeefkast om verspilling tegen te gaan. Primeur, november 2017, p. 4.

Zie onder andere (Door)geven in Limburg van 02-01-2017 op deze website.