Open Forum vzw Transitie Limburg

Op donderdag 25 oktober 2018 om 16.00 uur vindt een herbronningsdebat, georganiseerd door de vzw Transitie Limburg, plaats in Greenville te Houthalen (Centrum-Zuid 1111).

Gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove neemt het slotwoord voor zijn rekening.

Het volledige programma vindt u hieronder. 

Aansluitend vindt naar jaarlijkse gewoonte het netwerkmoment van de Limburgse Repair Cafés plaats.

 

Zie ook Week van de Circulaire Economie van 17-10-2018 en Een eigen Energiepact voor Limburg? van 09-05-2018 op deze website.

Tags: