Opkuisen

Staatssecretaris Theo Francken gebruikt het woord 'opkuisen' in zijn tweet over de migranten in het Brusselse Maximiliaanpark met daarbij dus de hashtag #opkuisen. (1)

Onbetamelijk dat een regeringslid dit woord gebruikt in de context van de asiel- en migratiecrisis.

Onvoorstelbaar dat betrokkene zegt verkeerd begrepen te zijn en zich niet echt publiekelijk verontschuldigt. (2)

Nooit gezien in de politiek dat een staatssecretaris zelfs publieke vermaningen of afkeuringen van een eerste minister, Charles Michel, en coalitiepartners in feite in de wind slaat. Meer nog, zelfs samen met zijn partijvoorzitter opnieuw 'in de aanval gaat'. 

Waar gaat de politiek naartoe?
Soms ben ik beschaamd nog tot die generatie politici te behoren.

 

(1) Francken ontketent weer polemiek op sociale media. Het Belang van Limburg, 15-09-2017, p. 8.
(2) "Ik had 'opkuisen' niet mogen gebruiken". Het Belang van Limburg, 19-09-2017, p. 8. 

 Zie ook Vluchtelingen van 19-10-2016 en Is de asielzoekersproblematiek zo nieuw? van 19-11-2015 op deze website.