Permanente drijfvuilvangers op waterlopen

Permanente drijfvuilvangers zijn een gedeeltelijke oplossing voor het vele afval en zwerfvuil in water. Daarom stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove voor dat de Vlaamse regering een meerjarenplan zou opstellen om de Vlaamse waterlopen waar het kan te voorzien van drijfvuilvangers.

Hij heeft hierover een schriftelijke vraag gesteld aan minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir.

De minister geeft aan dat de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) onderzoekt om bijkomende vuilvangers te installeren, maar er wordt geen concrete timing gegeven.

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag en het antwoord.