Plant van Hier

Gedeputeerde voor leefmilieu en natuur Ludwig Vandenhove plantte op maandag 4 februari 2013 de eerste haag bij landbouwer en fruitteler Yvan Verhemeldonck in Halen in het kader van het project ‘Plant van Hier’.

Het betrokken bedrijf is sedert enkele jaren een bedrijf in omschakeling, dat wil zeggen op weg naar 100% bioteelt.

 

12 landbouwers zullen in het werkingsgebied van het Regionaal Landschap Lage Kempen 12 000 stuks ‘Plant van Hier’ (autochtone bomen en struiken) planten.

Zij krijgen ondersteuning via de beheersovereenkomsten van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

 

In de OPEN ruimte moeten de diverse gebruikers mekaar begrijpen en respecteren. Dit project ‘Plant van Hier’ past hier perfect in.”, zegt Ludwig Vandenhove.

Zie onder andere ‘Open ruimte is van iedereen!’ van 24 februari 2009 en ‘Cartoon: wederzijds begrip!’ van 3 april 2012 op deze website.

 

“De landbouwer/fruitteler heeft er economisch nut van, maar tegelijkertijd worden er optimaal kansen geboden voor de lokale fauna en flora, dus voor de biodiversiteit. Bovendien zorgen de aan te planten hagen voor extra –bijenproductie en beschermen ze de bioteelt (strenge voorwaarden om het label te bekomen) tegen eventuele drift (dit is het overwaaien van pesticiden) van de traditionele fruitteelt. Er is tevens een educatief aspect: bewoners, maar vooral kinderen en jongeren kunnen op die manier kennismaken met oorspronkelijke hagen en heggen.”

 

Zie www.plantvanhier.be en www.RLLK.be.

 

Zie onder andere ‘Boeren planten inheemse bomen’, TVL-journaal van 4 februari 2013; ‘Fruitteler plant 6.000 inheemse haagstruiken’, Het Belang van Limburg, 5 februari 2013, p.42: ’12.000 planten beschermen Limburgse natuur’, Het Laatste Nieuws, p.20; 'Landbouwers planten 12.000 stuks Plant van Hier', Het Nieuwsblad, 6 februari 2013, p.26; 'Autochtone bomen planten', De Standaard, 6 februari 2013, p.32.

Tags: