Poëzie op begraafplaatsen in Sint-Truiden!

Vorig jaar nam het stadsbestuur van Sint-Truiden op initiatief van burgemeester
Ludwig Vandenhove/> om op alle begraafplaatsen op het grondgebied een stemmig gedicht aan te brengen.

In 2005 werd een gedicht geplaatst op de begraafplaatsen Schurhoven, Brustem en Melveren.

Dit jaar zijn Velm, Wilderen en Zepperen aan de beurt. Zij zijn officieel ingehuldigd op zaterdag 8 juli 2006 met een busreis langs alle gedichten, waar deze gedeclameerd werden door de dichter(es), indien aanwezig, en waarbij een stadsgids enige uitleg gaf over het desbetreffende dorp en/of kerkhof.


De keuze van de drie gedichten voor de begraafplaatsen gebeurde net zoals vorig jaar op voorstel van de plaatselijke literaire kring Appel.

De drie geselecteerde gedichten zijn van de hand van Jean Severeyns (Velm), Elfriede Hendrix (Wilderen) en de Nederlandse dichter Peter WJ Brouwer (Zepperen). Deze laatste was winnaar van de Guido Wulms-prijs voor poëzie in 2004.

Dit jaar is tevens een jubileumjaar voor de literatuur. De poëzieprijs Guido Wulms wordt namelijk reeds 30 jaar uitgereikt, de Hendrik Prijs-prijs voor korte verhalen reeds 25 jaar.

Het is de bedoeling per jaar enkele gedichten te plaatsen. Na verloop van enkele jaren zal er dus op alle begraafplaatsen één of meerdere poëtische teksten te lezen vallen.

In de toekomst is het de bedoeling dat er ook gedichten geplaatst worden op andere plaatsen in de stad, in de deelgemeenten en in de buurten en/of wijken.

Met de begraafplaatspoëzie wil het stadsbestuur deze kunst- en cultuurvorm nog toegankelijker maken voor het grote publiek. Samen met het in orde brengen en het onderhouden van de begraafplaatsen hoopt het bestuur een goede mix te hebben voor de ontsluiting.

Er vinden ook geregeld funeraire wandelingen plaats op de begraafplaats van Schurhoven. De toeristische gids verstrekt dan uitleg bij de belangwekkende grafmonumenten. Aanknopingspunten zijn de persoon of de familie die er begraven ligt en die een speciale betekenis heeft gehad voor Sint-Truiden of de waarde van deze graftombe.
Deze waarde kan slaan op de stijlkenmerken of het gebruik van symbolen, die verwijzen naar het leven van de overledene en naar de dood. Onlangs nog werd een (voorlopige) lijst opgesteld van de waardevolle, historische graven op de verschillende begraafplaatsen. De op de definitieve lijst vermelde graven worden gedurende een periode van minstens vijftig jaar bewaard en onderhouden door het stadsbestuur.
Op die wijze beschermen we ook ons funerair erfgoed.

Het stadsbestuur geeft met deze initiatieven en met de voortdurende zorg voor het uitzicht van paden en aanplantingen blijk van aandacht voor de stedelijke begraafplaatsen.