Provinciale Task Force Water

Op donderdag 27 september 2018 vond de eerste vergadering van de provinciale Task Force Water onder leiding van Gouverneur Herman Reynders plaats in de provincieraadszaal.

"We zullen ons moeten aanpassen", zegt gedeputeerde van Waterlopen Ludwig Vandenhove.
"Door de klimaatopwarming zullen periodes van droogte afwisselen met periodes van wateroverlast."

Hieronder vindt u het persbericht.
 

 

Zie ook sp.a Limburg lanceert Waterplan van 10-08-2018 en Beleidsplan(nen) tegen de toenemende droogte van 18-07-2018 op deze website.

Tags: