pup4life.be

De Limburgse Dierenartsenvereniging heeft de website pup4life.be gelanceerd. (1)
Op die manier willen zij gezinnen en personen, die overwegen een hond te kopen, adviseren welk ras het best past bij hen.

"Een schitterend initiatief", zegt voormalig gedeputeerde van Dierenwelzijn Ludwig Vandenhove.
"In mijn laatste gesprek met de organisatie hadden zij deze actie al aangekondigd en heb ik financiële en praktische ondersteuning toegezegd vanuit de provincie Limburg. Ik hoop dat zoveel mogelijk dierenartsen en ook zoveel mogelijk gemeentebesturen deze actie bekendmaken en ondersteunen.

Verkeerde en impulsaankopen kunnen veel miserie voorkomen zowel voor de burgers, als voor de dieren. Bovendien zullen op die manier minder honden onterecht in dierenasielen terechtkomen.

Via deze sensibiliseringsactie willen de dierenartsen eveneens waarschuwen voor onbetrouwbare fokkers."

www.pup4life.be