Repaircafés moeten meer ondersteund worden

Kandidaten op repair café Dilsen-Stokkem.

Op zaterdag 6 april 2019 werd 5 jaar Repaircafé in Dilsen-Stokkem gevierd.

"Proficiat aan de organisatoren", zegt provincieraadslid Ludwig Vandenhove.
"Er was een heel grote opkomst in en rond het dienstencentrum Stockheim, Stock-heim 1 en het was een erg origineel opzet met heel wat randactiviteiten.

Het Repaircafe in Dilsen-Stokkem is één van de vele initiatieven, die in Limburg ontstaan zijn onder invloed van het provinciaal 'Reglement ter subsidiëring van kleinschalige initiatieven ter ondersteuning van de circulaire en deeleconomie'.
Het is een dossier van mij als gewezen gedeputeerde.

Ik hoop dat de provincie Limburg dit reglement behoudt en er zelfs nog meer financiële mogelijkheden tegenover zet.
Hetzelfde geldt voor de Vlaamse regering, die precies de subsidiëring en de ondersteuning van deze Repaircafés afgeschaft heeft.
Moest ik verkozen zijn op zondag 26 mei 2019 voor het Vlaams parlement, dan zal het één van mijn eerste initiatieven zijn om te pleiten voor deze Repaircafés.

Er zou vanuit het beleid ook bestendig getracht moeten worden om een nauwere samenwerking tot stand te brengen tussen kringwinkels, Repaircafés en diverse andere circulaire activiteiten. Het werkt niet enkel oplossend, maar betekent tevens een sterke preventieve en sensibiliserende boodschap voor de (bewuste) burger."

Foto: compilatie eigen foto's

Compilatie Repair Café Dilsen-Stokkem

Tags: