Ruimtevaartconferentie in de Sint-Truidense Academiezaal

Op dinsdag 16 mei 2006 gaven - op initiatief van burgemeester - senator
Ludwig Vandenhove/>, tevens ondervoorzitter van de werkgroep 'Ruimtevaart' in de senaat en voorzitter van het organisatiecomité van de 'Odisseaprijs', de 2 Belgische astronauten Dirk Frimout en
Frank De Winne/> een ruimtevaartconferentie in de Sint-Truidense Academiezaal.


Deze organisatie is een logisch gevolg - de drukke agenda's van zowel de astronauten als van burgemeester - senator
Ludwig Vandenhove/> buiten beschouwing gelaten - van de goede banden die zijn overgebleven na de ruimtevlucht van
Frank De Winne/> in november 2002.
Deze unieke ruimtevlucht was voor Sint-Truiden (en daarbuiten voor heel Limburg en België) een uitzonderlijke gebeurtenis en een historisch moment omdat
Frank De Winne/> indertijd Truiense inwoner was.

Voor deze ruimtevaartconferentie werden de contacten met de astronauten Dirk Frimout (hij was de eerste Vlaamse ruimtevaarder) en
Frank De Winne/> gelegd via de heer Camille Goossens, secretaris generaal van de V.Z.W. Euro Space Society, een vereniging die zich bezighoudt met sensibiliserende en educatieve initiatieven rond ruimtevaart, onder andere naar het onderwijs toe.
Als deelnemers voor de ruimtevaartconferentie werden wetenschappelijke richtingen (uit de 2 en/of 3e graad) van 3 scholen uit Sint-Truiden uitgenodigd, met name uit de Katholieke Centrumscholen Sint-Truiden (KCST), de Scholengroep Onze-Lieve Vrouw, vestiging Zepperen (Sint-Aloysius) en het Koninklijk Atheneum (KA) Sint-Truiden.

Het feit dat de deelnemende scholen - trouwens in overleg met de betrokken directies - specifiek uitgenodigd werden uit een min of meer wetenschappelijke richting, maakte dat deze lezing voor de aanwezige leerlingen (iets meer dan 100 leerlingen) een boeiende en interactieve namiddagsessie werd.

Dirk Frimout ging dieper in op het belang van wetenschappen en de Amerikaanse shuttle.
Frank De Winne/> sprak over zijn ruimtevaartervaringen en nieuwe projecten.
Het geheel werd afgesloten met een informele babbel tussen de leerlingen en de astronauten.

Voor de betrokken leerlingen werd het een unieke namiddag. Het is immers zeldzaam dat beide astronauten samen lezingen geven.