Stad moet zelf parkeercontroles doen!

“De stad Sint-Truiden moet dringend zelf opnieuw de parkeercontroles in handen nemen”, zeggen sp.a-fractieleider Filip Moers en sp.a-gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“De laatste tijd krijgen we meer en meer klachten vanuit de bevolking over al te overijverige parkeerwachters van de privéfirma Vinci Park”.

“Dat komt ervan, als sp.a hebben wij hier altijd voor gewaarschuwd”, aldus gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“In mijn periode als burgemeester heb ik er altijd op gestaan dat deze controles gebeurden door personeel dat in dienst was bij de stad zelf en/of bij de lokale politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken.”

“Als sp.a vragen wij dat het huidig stadsbestuur het contract met Vinci Park zo snel mogelijk beëindigt voor het onderdeel controles en dit opnieuw zelf in de hand neemt.
Voor ons als sp.a maken we hier bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 alleszins een programmapunt van en zelfs een breekpunt bij eventuele onderhandelingen”, aldus Filip Moers.

“Parkeer- en verkeersbeleid zijn een zaak van de stad.
Privéfirma’s hebben de bedoeling zoveel mogelijk geld te verdienen en winst te maken en hebben er enkel belang bij zoveel mogelijk retributiebonnen uit te schrijven.
Dit blijkt nu nog maar eens overduidelijk naar aanleiding van  de huidige situatie in Sint-Truiden”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Handhaving moet er zijn, maar dat staat niet gelijk aan zoveel mogelijk retributies uitschrijven.
Toen wij als stad en lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken zelf de zaak in handen hadden, konden wij rekening houden met specifieke situaties (bijvoorbeeld evenementen, zaterdagmarkt, werken, kermissen, etc.).
Een privéfirma doet dat niet.”

“Met zo een privéfirma kan de politiek gemakkelijker zijn verantwoordelijkheid afschuiven, want ‘het is de firma geweest’. Ook daarom vinden wij dat het moet gebeuren door personen, die betaald worden met geld van de stad, zodat de democratische controle van gemeente- en politieraad er echt impact op heeft”, besluiten Filip Moers en Ludwig Vandenhove.

Waar wachten CD&V en Open Vld op?

 

Zie ook Onbegrijpelijk! van 22-07-2014 en Privatisering parkeerbeleid in Sint-Truiden van 14-06-2014 op deze website.