Te weinig handhaving: akkoord met Natuurpunt!

"Ik klaag het permanent en bij elke gelegenheid aan: er is veel te weinig handhaving in Vlaanderen - zie actueel het sproeiverbod - en dat geldt des te meer voor milieu en natuur", zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.

"Bij een goede analyse van het ‘Milieuhandhavingsrapport 2017’ en het ‘Handhavingsrapport Ruimtelijke Ordening 2017’ (1) blijkt dat overduidelijk."

Natuurvereniging Natuurpunt betreurt eveneens deze evolutie. (2)
Persverantwoordelijke Hendrik Moeremans: "Dan mag de wetgeving nog zo stringent zijn, als het sluitstuk ontbreekt, namelijk de handhaving, dan stelt het weinig voor", zegt persverantwoordelijke Hendrik Moeremans. "Als de pakkans te klein is en boetes uitblijven, dan is het voor zo'n bedrijf soms een berekend risico om te overtreden. Maar de impact op het milieu is vaak onomkeerbaar." Volgens Natuurpunt is het tekort aan handhaving er ook bij overtredingen in natuurgebieden, die dan weer vallen onder het Agentschap Natuur en Bos. "We denken dat het deel uitmaakt van een bredere tendens om te besparen op dergelijke taken, terwijl het net nodig is om daarin te investeren."

"Tekort aan middelen en personeel is ongetwijfeld de belangrijkste oorzaak, maar volgens mij is het ook een bewuste politieke keuze van de huidige Vlaamse meerderheid van N-VA, CD&V en Open Vld.
Het beleid moet de andere richting uit, want handhaving is het sluitstuk. Dus meer middelen en mogelijkheden, te financieren met hogere boetes en bestuurlijke handhaving."  

 

(1) Milieuhandhavingsrapport 2017 en Handhavingsrapport Ruimtelijke Ordening 2017, Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu, 20-07-2018.
(2) Meer milieuklachten, maar minder inspectie, De Morgen, 01-08-2018, p. 1.

Zie ook Infiltratiebonus (1) van 17-07-2018, NV Stelimet in Genk: het kan niet blijven duren!  van 25-06-2018, Riviervisserij: ook geen handhaving  van 09-01-2018, Meer handhaving door de provincies? van 06-12-2017 en Provinciebesturen zouden ook moeten mogen handhaven van 20-10-2017 op deze website.

Tags: