Toekomst provinciaal dierenwelzijnsbeleid verzekerd

“Dierenwelzijn blijft mij nauw aan het hart liggen.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove. “Ik ben dan ook blij dat ik nu officieel die bevoegdheid bijgekregen heb dankzij mijn sp.a-collega Jean-Paul Peuskens.”

Voor mij stelt de provincie Limburg daarmee andermaal een voorbeeld.
Als dierenwelzijn van het federale niveau naar het Vlaamse niveau komt, mag dit voor mij niet toegevoegd worden aan landbouw, wel aan leefmilieu of aan welzijn
.”

Hieronder vindt u de perstekst.

Toekomst provinciaal dierenwelzijnsbeleid verzekerd

Het voortbestaan van Dierenwelzijn als beleidsdomein stond tijdens de budgetbesprekingen van 2014 erg onder druk. De plotse en eenzijdige vermindering van het provinciefonds door de Vlaamse Regering heeft als spijtig gevolg dat het budget voor dit beleidsdomein de komende jaren dient afgebouwd te worden. 
sp.a is altijd een voorstander geweest van het provinciaal dierenwelzijnsbeleid. Om de positieve rol van het  Limburgse provinciebestuur in het dierenwelzijnsbeleid te blijven garanderen, hebben Jean-Paul Peuskens en ik als collega-gedeputeerden afgesproken om dit beleidsdomein te verankeren in het milieubeleid.
Het grote voordeel hiervan is dat er dan wel nog middelen én personeel kunnen ingezet worden
”, aldus gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Op woensdag 22 januari 2014 keurde de Limburgse provincieraad goed dat het beleidsdomein Dierenwelzijn met ingang van die datum verankerd wordt binnen het beleidsdomein Leefmilieu en aldus onder de bevoegdheid van gedeputeerde Ludwig Vandenhove valt.

Onlangs konden we immers vernemen dat Dierenwelzijn, wat  vandaag nog een federale bevoegdheid is, in het kader van de zesde staatshervorming geregionaliseerd zal worden en naar Vlaanderen zal gaan, waar het zal ressorteren onder het beleidsdomein Landbouw.

Ondanks het feit dat dierenwelzijn in de landbouw ontzettend belangrijk is, blijken in de praktijk beide niet gemakkelijk verzoenbaar. Verschillende adviesraden en organisaties voor dierenwelzijn delen deze mening en verwijzen naar de periode voor 1999 toen de bevoegdheid ook nog lag bij het ministerie van Landbouw.  Economische belangen zoals dierenhandel, kregen toen systematisch voorrang op het welzijn van de dieren.

Dierenwelzijn onderbrengen bij Milieu is logischer (ook in de steden en gemeenten is dierenwelzijn een materie die opgevolgd wordt door de milieudiensten) en tilt de thematiek naar een niveau dat in lijn ligt met het maatschappelijk belang dat vandaag de dag gegeven wordt aan dierenwelzijn. Hier heeft het bovendien de mogelijkheid om als volwaardige bevoegdheid aanzien te worden, gelinkt aan duurzame ontwikkeling. 
Een moderne visie op dierenwelzijn, geïntegreerd in duurzaam ontwikkelingsdenken,  levenskwaliteit en omgeving.

Gevolg hiervan is dat Dierenwelzijn vanaf heden tot de bevoegdheden van gedeputeerde Ludwig Vandenhove behoort.
Het dierenwelzijnsbeleid in Limburg is altijd een voorbeeld geweest voor andere provincies. Bovendien is dit een geschikt moment om deze overheveling door te voeren, aangezien de staatshervorming ertoe leidt dat dierenwelzijn binnenkort van het federale naar het Vlaamse niveau zal verschuiven. Ook op Vlaams niveau vinden we dat dierenwelzijn best onder de koepel van het milieubeleid wordt ondergebracht”, aldus gedeputeerde Vandenhove.
Ik ben bovendien niet aan mijn proefstuk toe. Als federaal parlementslid en als burgemeester kreeg ik in 2012 de ‘Gouden Poot Award’ in de categorie Dierenwelzijnswetgeving, omdat ik het initiatief nam om artikel 1 van de wet te wijzigen om seks met dieren te verbieden. Tijdens mijn burgemeesterschap van Sint-Truiden werd de stad uitgeroepen tot ‘diervriendelijkste stad’ omwille van de vele initiatieven die wij in het kader van Dierenwelzijn namen.
Als gedeputeerde van Leefmilieu hou ik bij elke aanvraag van milieuvergunning rekening met het dierenwelzijn en streef ik ernaar om van dierenwelzijn één van de criteria van al dan niet toekennen te maken
.”

 

Zie onder andere Provincie brengt dierenwelzijn onder bij milieubeleid. Het Nieuwsblad, 24-01-2014, p. 25. Provincie blijft inzetten op dierenwelzijn. Het Laatste Nieuws, 24-01-2014, p. 19. Dierenwelzijn na provincieraad ondergebracht bij milieubeleid. De Standaard, 24-01-2014, p. 33. Toekomst provinciaal dierenwelzijnsbeleid verzekerd. www.limburg-actueel.be, 23-01-2014. Toekomst provinciaal dierenwelzijnsbeleid verzekerd. www.limburg.be, 22-01-2014. Toekomst provinciaal dierenwelzijnsbeleid verzekerd. limburg.s-p-a.be, 23-01-2014.

Zie ook Provincie Limburg moet dierenwelzijn blijven koesteren van 18-11-2013 op deze website.