Treepoppers: gifvrij en ergonomisch struiken verwijderen

Op woensdag 28 februari 2018 werd in de omgeving van het bezoekerscentrum Hengelhoef (Hengelhoefdreef 6, Houthalen-Helchteren) een demonstratie gegeven hoe de Treepopper kan gebruikt worden om exoten als de Amerikaanse vogelkers of de Amerikaanse eik te bestrijden in plaats van het gebruik van glyfosaat als nabehandeling.

De vzw Limburgs Landschap werkt er al mee”, zei gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.
“Als provincie ondersteunen we de natuurvereniging financieel graag bij de aankoop van deze Treepopper. De bedoeling van deze presentatie vandaag is dat we andere natuurverenigingen, sociale economieprojecten, de vzw Bosgroep Limburg, etc. motiveren om deze handige tool eveneens te gaan gebruiken.

We moeten er alles aan doen, met kleine en grote middelen, om het gebruik van allerhande pesticiden terug te dringen. Het vraagt meer inzet van mensen en is dus duurder op korte termijn, maar de besparingen op (half)lange termijn, onder andere in de gezondheidszorg en de sociale zekerheid, zullen aanzienlijk zijn.”

Hieronder vindt u het persbericht en de korte toespraak van Ludwig Vandenhove.   Zie onder andere Een treepopper spaart de rug. www.internetgazet.be/houthalen-helchteren, 28-02-2018.

Zie ook Bestrijding reuzenbalsemien van 10-09-2015 en Strijd tegen de Amerikaanse vogelkers om houtkanten te valoriseren van 15-06-2014 op deze website.

 

Tags: