Vak burgerschap in het onderwijs: eindelijk!

Tien scholen van het Gemeenschapsonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!-onderwijs) beginnen vanaf dit jaar met het vak burgerschap. (1) (2)

Eindelijk”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
Ik hoop dat dit zo snel mogelijk veralgemeend wordt.

Ik pleit al lang voor het vaak burgerschap, zelfs voor alle niveaus van het onderwijs. Ook zou het moeten aan bod komen in allerlei opleidings- en bijscholingsprogramma’s. Dit geldt zeker voor alle beroepen en functies die op de een of andere manier met de overheid te maken hebben of die de overheid vertegenwoordigen. Ik denk bijvoorbeeld aan de opleidingen voor politievrouw/-man, zoals aan het Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT).

Ik wil mij niet mengen in de discussie over te concrete eindtermen of niet (3), maar dat scholen kinderen moeten vertrouwd maken met wat er in de samenleving gebeurt en actueel is, lijkt mij niet meer dan logisch. Dat maakt trouwens dat een vak zoals burgerschap regelmatig moet aangepast en/of geactualiseerd worden. Ik ben ervan overtuigd dat dit op termijn eveneens goed is voor het beter functioneren van onze democratie.

Met deze ideeën als achtergrond heb ik gedurende 2 schooljaren als vrijwilliger lesgegeven in het vak ‘politieke en sociaal-economische actualiteit’ in het Koninklijk Atheneum in Sint-Truiden.
Ik ben nu eenmaal een politicus die niet enkel ideeën lanceert, maar ze ook zo veel mogelijk in de praktijk probeert om te zetten.”

 

(1) BURGERSCHAP wordt vak op school. De Morgen, 30-08-2017, p. 1.
(2) Atheneum Bree enige Limburgse school die op 1 september start met vak burgerschap. Het Belang van Limburg, 31-08-2017, p. 9.
(3) Vergeet de eindtermen, vertrouw de leerkrachten. De Standaard / Weekend, 02-09-2017, pp 16 - 17.

 

Zie ook Parlementsverkiezingen in Nederland van 23-03-2017, Doceren en lesgeven, betekent ook verbeteren! van 24-04-2014 en Nelson Mandela! van 10-12-2013 op deze website.

Foto: De Morgen