Vanaf 1 september 2006 nieuw beroepsopleidingscentrum in Sint-Truiden!

Na bemiddeling van burgemeester van Sint-Truiden en senator
Ludwig Vandenhove/> starten de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en Syntra vanaf 1 september 2006 samen een nieuw opleidingscentrum, voor Zuid-Limburg en Sint-Truiden, in de voormalige gebouwen van L’Ors Optical langs de omleidingsweg in Sint-Truiden.

De samenwerking tussen VDAB en Syntra is uniek voor Vlaanderen, omdat beide organisaties voor de eerste keer samen een opleidingscentrum opstarten en beheren.

De aanwezigheid van Syntra is nieuw in Sint-Truiden.
Voor de aard van de opleidingen is maximaal gezorgd complementair te werken aan het bestaande aanbod van de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO’s), het vroegere Onderwijs voor Sociale Promotie (OSP).


Om beide organisaties toe te laten hun opleidingsaanbod maximaal te ontplooien, heeft het gebouw een totale ‘facelift’ ondergaan. Beide partners konden hiervoor een beroep doen op een subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en hebben dit bedrag verder aangevuld met eigen middelen.

“Het gezamenlijk initiatief van de VDAB en Syntra stemt mij, als burgemeester van Sint-Truiden, zeer tevreden. Op die manier krijgen alle werkzoekenden en mensen die zich willen bijscholen een coherent en transparant opleidingsaanbod in eigen streek. Daarenboven geeft deze vernieuwende aanpak en visie VDAB en Syntra de mogelijkheid om maatwerk aan te bieden.”, stelt een zeer enthousiaste burgemeester Ludwig Vandenhove.

Dit nieuwe opleidingscentrum zal ongetwijfeld een meerwaarde betekenen voor de inwoners van Sint-Truiden en omstreken. Sint-Truiden doet hiermee zijn reputatie als centrum van Haspengouw en Zuid-Limburg andermaal alle eer aan. Het dichtstbijzijnde Syntracentrum in Vlaams-Brabant ligt bijvoorbeeld in Leuven, zodat, voor wat de middenstandsopleidingen betreft, er duidelijk een potentiële markt van cursisten is, die zich voor een groot stuk ook in de provincie Vlaams-Brabant situeert.
De diverse opleidingsmogelijkheden dicht bij huis zullen ervoor zorgen dat mensen, zowel werklozen, als mensen die zich willen bijscholen, sneller de stap zetten naar het volgen van een gepaste opleiding en/of bijscholing.

De stad Sint-Truiden scoort trouwens helemaal niet slecht wat tewerkstelling betreft, in vergelijking met andere steden in Limburg en Zuid-Limburg, maar dit opleidingscentrum van VDAB en Syntra zal de mogelijkheid scheppen om het nog beter te doen.
Enkele cijfers ter illustratie:
-   de werkgelegenheidsgraad in Sint-Truiden is 74 % (dit wil zeggen dat de jobs en bedrijven in Sint-Truiden aan 74 % van de Truienaars een job bezorgen), de werkzaamheidsgraad in Sint-Truiden is 65,8 % (dit wil zeggen dat bijna 66 % van de Truienaars tussen 18 en 65 jaar aan het werk is) en het aantal werkloze Truienaars bedraagt 8,42 % (cfr. het Limburgs gemiddelde bedraagt 9,28 %);
-          het industrieterrein van Brustem doet het goed. Op het lokale bedrijventerrein zullen er binnenkort 21 bedrijven gevestigd zijn met een totale oppervlakte van ongeveer 12 ha/>. Dit betekent een totale tewerkstelling van 272 mensen, waarbij er 123 nieuwe jobs zullen worden gecreëerd. Voor wat het regionale bedrijventerrein betreft gaat het over 3 bedrijven op een totale oppervlakte van ongeveer  3,5 ha/> en een totale tewerkstelling van 33 mensen. Momenteel worden nog 9 aanvragen onderzocht voor het bedrijventerrein met een tewerkstelling van ongeveer 100 mensen.


“De structurele samenwerking van de VDAB en Syntra is vrij uniek binnen het opleidingslandschap in Vlaanderen. Het gemeenschappelijk opleidingscentrum zal er zeker toe bijdragen dat het opleidingsaanbod nog verder gediversifieerd wordt en nog korter bij de gebruikers-cursisten-werklozen komt.“ besluit een tevreden Ludwig Vandenhove.