Algemeen

Ja, er bestaan ‘slechte’ Limburgers

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove naar aanleiding van de stemming op woensdag 1 juli 2020 in het Vlaams parlement over het zogenaamde Onderwijsdecreet XXX. In dat decreet zit ook de (te!) beperkte uitbreiding voor de Universiteit Hasselt (U Hasselt).

Ik wou tot op het laatste ogenblik doorgaan, zodat wij ons als sp.a niets te verwijten hebben”, zegt Ludwig Vandenhove. “Vandaar dat collega Johan Danen en ik zelf ons amendement nog eens opnieuw ingediend hebben, maar het werd andermaal weggestemd.

Geen water laten verloren gaan!

Dat is de bedoeling van een voorstel van reglement van de sp.a fractie in Sint-Truiden.
Het is meer dan ooit en snel nodig als gevolg van de toenemende droogteproblematiek.

Premie federale regering moet bij ‘de echte sukkelaars’ terechtkomen

De federale overheid heeft beslist om 250 euro extra toe te kennen aan personen met een leefloon, met een handicap en met een Inkomens Garantie voor Ouderen (IGO ’s) om de financiële gevolgen van Covid-19 enigszins te compenseren.

Meerderheid of oppositie?

De politiek moet opnieuw DUIDELIJK worden.
Daarbij moeten PROGRAMMA’s en IDEOLOGIEËN vooropstaan, niet de keuze om al dan niet in een regering te stappen.
Elke burger heeft één stem en bepaalt de verkiezingsuitslag, de politiek moet opnieuw de burger durven mee verantwoordelijk te maken.

Vlaams Hervormingsprogramma (VHP) 2020

Op dinsdag 30 juni 2020 werd in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie in het Vlaams parlement het VHP voor 2020 besproken.

In het VHP geeft Vlaanderen een maatgericht antwoord op de landenspecifieke aanbevelingen 2019-2020 en de Europa 2020-doelstellingen.

“Dringend nood aan financiële transparantie bij for-profit rusthuizen”

Dat zeggen Els Robeyns en Ludwig Vandenhove, beiden Vlaams parlementslid voor sp.a.
Zij trekken aan de alarmbel.

De nieuwssite Apache maakte op maandag 29 juni 2020 het eerste deel van een onderzoeksreportage over ouderenzorg bekend. (1)
Daaruit blijkt dat er heel wat schimmige financiële constructies in de sector bestaan. Zo verdienen de achterliggende aandeelhouders van de woonzorgcentra heel wat geld en dit vaak ten nadele van het zorgaanbod.

Foorreizigers: voor mij zelfstandigen als alle andere

“Dat is een uitspraak van mij van al heel wat jaren geleden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Maar andermaal blijkt nu, met Covid-19, dat spijtig genoeg mijn stelling niet altijd opgaat.”

Meerderheid in Sint-Truiden gaat steeds verder

“De CD&V-N-VA-Open Vld -meerderheid gaat steeds verder in Sint-Truiden”, zeggen fractieleider Gert Stas en gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Zo kunnen wij als sp.a niet meer op een normale manier onze oppositierol vervullen. Wij kunnen dan ook niet anders dan opnieuw twee klachten in te dienen bij de Gouverneur.

Ik hou altijd mijn woord

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove naar aanleiding van de speculaties dat er een afspraak binnen sp.a Limburg zou gemaakt zijn dat hij vroeger zou weggaan als Vlaams parlementslid.

Moest ik een afspraak gemaakt hebben, zou ik ze nakomen”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Ik heb in de politiek altijd mijn woord gehouden, intern en ten opzichte van andere partijen.

Ik herhaal wat ik in Het Belang van Limburg gezegd heb. (1)

Links front pro behoud Groene Delle

PVDA, Groen en sp.a dienen in het Vlaams parlement een resolutie in om de Groene Delle integraal als natuurgebied te behouden en geen ruimte te laten voor industrie. (1) (2)

Ik steun elk democratisch initiatief om de Groene Delle te redden”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove. “Ik roep ook zoveel mogelijk burgers op om binnen de vastgestelde termijnen officiële bezwaren in te dienen.

Hieronder vindt u de resolutie van Kim De Witte en Jos D’Haese (PVDA), Johan Danen (Groen) en Ludwig Vandenhove (sp.a) en de reportage van Televisie Limburg (TVL) van vrijdag 26 juni 2020.

 

 

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen